ร่วมงานกับเรา

ตำแหน่งงานที่เปิดรับ [ 3 ตำแหน่ง ]
 • ผู้ช่วยพยาบาล

  • คุณสมบัติ :
  • เพศหญิง อายุ 20-35 ปี
  • ประกาศนียบัตร สาขาผู้ช่วยพยาบาล หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • หากมีประสบการณ์ทำงานด้านผู้ช่วยพยบาลห้องผ่าตัด จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีทักษะการสื่อสาร รักงานบริการ และมีมนุษยสัมพันธ์ดี
  • สามารถปฏิบัติงานตามตารางเวรได้ (ทำงาน 5 วัน:สัปดาห์ , ตารางเวรเลิกงานไม่เกิน 20.00 น.)
  จำนวน : 2 อัตรา สมัครงาน
 • เจ้าหน้าที่ต้อนรับคนไข้

  • คุณสมบัติ :
  • เพศหญิง อายุ 22-25 ปี
  • วุฒิปริญญาตรี ด้านการโรงแรม การบริการ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • สามารถทำงานระบบตารางเวรได้ (ทำงาน 5 วัน:สัปดาห์ เลิกงานไม่เกิน 20:00 น.)
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี และหากสื่อสารภาษาอังกฤษได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี รักงานบริการ บุคลิกภาพดี มีไหวพริบ พูดจาไพเราะ
  จำนวน : 3 อัตรา สมัครงาน
 • Senior Call Center

  • คุณสมบัติ :
  • เพศชาย/หญิง , อายุ 24–35 ปี
  • วุฒิปริญญาตรี ด้านการโรงแรม การบริการ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์งาน Call Center อย่างน้อย 2 ปี ขึ้นไป
  • สามารถทำงานระบบตารางเวรได้ (ทำงาน 5 วัน:สัปดาห์ เลิกงานไม่เกิน 20:00 น.)
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี และหากสื่อสารภาษาอังกฤษได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี รักงานบริการ บุคลิกภาพดี มีไหวพริบ พูดจาไพเราะ
  จำนวน : 2 อัตรา สมัครงาน