ประวัติ TRSC

TRSC International LASIK Center

สถานพยาบาลเอกชนเฉพาะทางจักษุวิทยา ให้บริการรักษาภาวะสายตาผิดปกติ (สายตาสั้น สายตายาวโดยกำเนิด สายตาเอียง และสายตายาวตามอายุ) ด้วยการผ่าตัดวิธี ReLEx, LASIK, FemtoLASIK, PRK, การผ่าตัดใส่เลนส์เสริม

ได้ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2540 ภายใต้การนำของ นพ.เอกเทศ ชันซื่อ ผู้อำนวยการแพทย์และ คุณวนิดา ชันซื่อ ประธานกรรมการบริหาร ด้วยความมุ่งมั่นที่จะยกระดับมาตรฐานการรักษาภาวะสายตาผิดปกติในประเทศไทยให้ก้าวไกลสู่สากล TRSC ได้เลือกสรรเทคโนโลยีที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลก ว่าดีที่สุดมาใช้ในการรักษาพร้อมๆ กับการพัฒนาบุคลากรทุกระดับให้ถึงพร้อมทั้งด้านความรู้ ความชำนาญ และประสบการณ์อย่างแท้จริง ภายใต้การบริการแบบชั้นหนึ่ง (First Class Service)

นายแพทย์ เอกเทศ ชันซื่อ เป็นจักษุแพทย์ท่านแรกที่เป็นผู้บุกเบิกการรักษาสายตาด้วยวิธีเลสิค (LASIK) และ ReLEx ในประเทศไทย และยังเป็นจักษุแพทย์ชาวเอเชียอาคเนย์ท่านแรก ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ ORBIS International เป็นองค์กรการกุศล มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ นิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมีจุดมุ่งหมาย เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์กับจักษุแพทย์ทั่วโลก เพื่อต่อสู้และรักษาปัญหาตาบอดในประเทศกำลังพัฒนาทั่วโลก

โดยใช้เครื่องบินพาณิชย์นำมาดัดแปลงเป็น โรงพยาบาลตา ที่มีห้องผ่าตัด ห้องเรียน และอุปกรณ์ทางการแพทย์ครบครัน เรียกได้ว่าเป็น "โรงพยาบาลตาเคลื่อนที่" ผลงานทางการกุศลเพื่อมวลมนุษย์ที่ยิ่งใหญ่นี้ นายแพทย์ เอกเทศ ชันซื่อ ได้รับตำแหน่ง Project Director หรือ ผู้อำนวยการของเครื่องบิน ORBIS ซึ่งมีทีมงานทั้งหมด 25 คน

คุณวนิดา ชันซื่อ เป็นผู้ที่เข้ารับการผ่าตัดภาวะสายตาผิดปกติด้วยตนเองตั้งแต่ปี 2534 ซึ่งในขณะนั้นยังเป็นวิธีที่เรียกว่า PRK ซึ่งเป็น การใช้เอ็กไซเมอร์เลเซอร์เพียงอย่างเดียวปรับความโค้งของกระจกตาชั้นนอกสุด ซึ่งผลที่ได้รับจากการรักษานั้น ก่อให้เกิดความมหัศจรรย์แห่งการมองเห็นอย่างแท้จริง จึงมีความต้องการที่จะให้ผู้ที่มีภาวะสายตาผิดปกติได้รับสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตเช่นเดียวกัน ประกอบกับการมีประสบการณ์ด้านการพยาบาล และการบริหารงานโรงแรม จึงมีความปรารถนาที่จะนำความรู้และประสบการณ์ทั้งหมดมาผสมผสานกัน เพื่อมอบเป็นบริการที่ดีที่สุดกับผู้รับการรักษาทุกท่าน

ด้วยวิสัยทัศน์อันกว้างไกล และนโยบายอันแน่วแน่ของ TRSC ซึ่งมุ่งมั่นในหลักการเพื่อความเป็นเลิศในการมองเห็น และความเป็นผู้นำด้านเลสิคด้วยประสบการณ์ของทีมแพทย์ เทคโนโลยีที่ทันสมัย และบริการที่เป็นเลิศ เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับการรักษาที่มีประสิทธิภาพ และมีความพึงพอใจสูงสุด ทำให้ TRSC เป็นเลสิคเซ็นเตอร์แห่งแรกในเอเชียที่ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 นำมาซึ่งความมั่นใจแก่คนไทย และชาวต่างชาติผู้ที่ต้องการเข้ารับการตรวจ และรักษาที่ได้มาตรฐานระดับสากล