TRSC โลโก้

Logo ของ TRSC มีความหมายอยู่ภายในตัวเอง ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความน่าเชื่อถือ (เชื่อมั่น) และวิสัยทัศน์ของ TRSC ภายใต้องค์ ประกอบต่าง ๆ ที่สำคัญ ดังนี้

  • สามเหลี่ยม (Prism)
  • ดวงตาสีม่วงอมฟ้า (Indigo) อยู่ภายในรูปสามเหลี่ยม
  • อักษร TRSC International LASIK Center ตั้งอยู่ด้านล่างภายนอกฐานสามเหลี่ยม

สามเหลี่ยม (Prism) สร้างจากหัวใจสำคัญสามประการของ TRSC นั่นคือ

  • ฐานสามเหลี่ยม คือ ความรู้ความเชี่ยวชาญของทีมแพทย์ ผู้บริหารและบุคลากรของ TRSC เพื่อให้คนไข้ได้รับผลการรักษาและการบริการที่ดีที่สุด
  • สามเหลี่ยมด้านขวา คือ การให้บริการแบบ Patient Satisfaction Program การบริการเพื่อความพึงพอใจสูงสุดของคนไข้
  • สามเหลี่ยมด้านซ้าย คือ TRSC ได้คัดเลือกเทคโนโลยีที่ดีที่สุด และทันสมัยที่สุดเท่าที่วงการเลสิคทั่วโลกจะมี มาให้บริการแก่คนไข้ที่มีปัญหาสายตา เพื่อให้ได้รับผลการรักษาที่ดีที่สุด
  • เนื้อที่ภายในสามเหลี่ยม คือ Biggest ความยิ่งใหญ่ของ TRSC ซึ่งเป็นเลสิคเซ็นเตอร์ใหญ่ที่สุดในเอเซีย สถานที่สะดวกสบาย สิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน

ซึ่งหัวใจสำคัญทั้งหมดนี้ ได้นำมาเป็นเส้นประกอบของสามเหลี่ยมทั้งสามด้าน เพื่อให้คนไข้ที่มารับบริการมั่นใจได้ว่า ดวงตาอันมีค่ายิ่งของคนไข้ ได้รับการดูแล และเอาใจใส่จากมืออาชีพอย่างแท้จริง

ดวงตาสีม่วงอมฟ้า (Indigo) ภายในรูปสามเหลี่ยม

ดวงตาที่อยู่ภายในสามเหลี่ยม (Prism) แสดงถึงดวงตาคนไข้ที่มีสุขภาพดี เต็มเปี่ยมไปด้วยความสุขและความเชื่อมั่นใน TRSC แสงสว่างภายในดวงตานั้นแสดงถึง ความมีประกายสุขสดใสของดวงตาคนไข้ทุกท่าน

ตัวอักษร TRSC อยู่ด้านล่างของฐานสามเหลี่ยม

คำว่า TRSC ย่อมาจากคำว่า “ Thailand ’s Refractive Surgery Center ”
ตัวอักษร International LASIK Center เป็นคำจำกัดความหรือบทสรุป ของ TRSC ว่าเป็น International LASIK Center หรือเป็นเลสิคเซ็นเตอร์ ที่มีความสมบูรณ์แบบ มีมาตรฐานสากล เป็นที่ยอมรับของนานาชาติ ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2015 และได้รับรางวัล Super Brand แบรนด์ในใจผู้บริโภค 3 ปีซ้อน ซึ่งเป็นความน่าภาคภูมิใจของ TRSC ที่จะพัฒนาผลการรักษาและการให้บริการ เพื่อให้คงความเป็นผู้นำตลอดไป