รางวัลที่ภาคภูมิใจ

Bausch & Lomb Partner of the Year

รางวัล "PARTNER OF THE YEAR 2001" จากบริษัท Bausch & Lomb Corporation ซึ่งเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ในวงการแพทย์ ที่ดำเนินธุรกิจทางด้านเทคโนโลยี และเครื่องมือทางการแพทย์ ผู้ซึ่งนำเสนอนวัตกรรมล้ำหน้าของการรักษาเลสิค (LASIK) ด้วยการนำเทคโนโลยีชั้นสูง ระบบ Super Zyoptix เข้ามาปรับปรุง และพัฒนาวิทยาการทางการแพทย์ เพื่อให้ได้ผลในการรักษาที่ดีที่สุด ด้วยการเพิ่มโอกาสในการรักษาเลสิค (LASIK) ให้กับผู้ที่มีปัญหาสายตาผิดปกติ เป็นรายแรกของโลกมอบรางวัล " PARTNER OF THE YEAR 2001" ให้กับ TRSC International LASIK Center ในฐานะที่ทีมแพทย์ของ TRSC ภายใต้การนำของ นายแพทย์เอกเทศ ชันซื่อ ผู้อำนวยการแพทย์ของ TRSC International LASIK Center เป็นจักษุแพทย์ไทยทีมแรกในเอเซียที่ทำการรักษาเลสิค (LASIK) ด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงระบบ Super Zyoptix LASIK และเป็นทีมจักษุแพทย์ตัวอย่างที่อุทิศเวลา และความรู้ทางการแพทย์เกี่ยวกับเทคนิค การผ่าตัดรักษาเลสิค (LASIK) อย่างมีประสิทธิภาพด้วยเครื่องเลเซอร์ ระบบ Super Zyoptix ให้กับจักษุแพทย์จากนานาประเทศ ให้ได้ศึกษาและเรียนรู้เพิ่มเติม เพื่อเป็นประโยชน์ในการรักษาเลสิค (LASIK) ในอนาคต

Superbrands Thailand Award

TRSC International LASIK Center เป็นเลสิคเซ็นเตอร์แห่งเดียวของประเทศไทยที่ได้รับ การรับรองให้เป็น “Superbrands” หรือ แบรนด์ในใจของผู้บริโภคทั้งชาวไทยและชาวต่าง ประเทศ โดยได้รับการรับรองจาก Superbrands Thailand สถาบันรับรองแบรนด์สินค้าชั้นนำของโลก ให้เป็นสุดยอดแบรนด์ธุรกิจสุขภาพและความงาม ซึ่งพิจารณาเห็นชอบผลสำรวจความคิดเห็นผู้บริโภค ภายใต้หลักเกณฑ์การคัดเลือก 5 ประการคือ ความโดดเด่นในตลาด ระยะเวลาหรือความยาวนานที่อยู่ ในตลาดแม้ในสถานการณ์ปัญหาต่างๆ ความนิยมเชื่อมั่นในตัวแบรนด์ ความจงรักภักดีของลูกค้าต่อ แบรนด์ และการเป็นที่ยอมรับโดยรวมในตลาด

ISO 9001:2015

ด้วยวิสัยทัศน์อันกว้างไกล และนโยบายอันแน่วแน่ของ TRSC ซึ่งมุ่งมั่นในหลักการ เพื่อความ เป็นเลิศในการมองเห็นและความเป็นผู้นำด้านเลสิค (LASIK) ด้วยประสบการณ์ เทคโนโลยี และบริการที่เป็นเลิศ เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับการรักษาที่มีประสิทธิภาพและมีความพึงพอใจ สูงสุด ทำให้ TRSC เป็นเลสิคเซ็นเตอร์แห่งแรกในเอเซียที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 นำมาซึ่งความภูมิใจอันยิ่งใหญ่แก่คนไทย และ ชาวต่างชาติผู้ที่ต้องการเข้ารับการตรวจ และรักษาที่ได้มาตรฐานระดับสากล ด้วยเหตุนี้ TRSC International LASIK Center จึงย้ายที่ทำการจาก ชั้น 8 อาคาร ไทยวา บนถนน สาทร มา อยู่ที่ ชั้น 6 อาคารอื้อจือเหลียง (ตรงข้ามสวนลุมพินี) บนถนน พระราม 4 ด้วยพื้นที่ใหญ่กว่าเดิมถึง 4 เท่าเพื่อให้บริการผู้เข้ารับการรัก ษาทุกท่านได้อย่างเต็มรูปแบบ และให้ได้รับความสะดวกสบายมากที่สุด จึงเป็นที่มาของความพร้อมในทุกรูปแบบที่จะก้าวเข้าสู่ระดับ สากล จาก ศูนย์รักษาสายตา TRSC มาเป็น TRSC International LASIK Center พร้อมด้วยรูปลักษณ์ใหม่ที่มี สัญลักษณ์ (โลโก้) เป็น รูป สามเหลี่ยม มีดวงตาสีม่วงอมฟ้า ( indigo ) อยู่ภายใน ซึ่งมีความหมาย บ่งบอกถึงความแน่วแน่ และมุ่งมั่นในความเป็นผู้นำด้านเลสิค (LASIK) และมาตรฐานการรักษา และให้บริการระดับสากลที่ผู้เข้ารับการรักษามั่นใจได้ถึงประสิทธิภาพและบริการที่มีคุณภาพสูงสุดตลอด เวลาอย่างแท้จริง

TRSC ได้รับการแต่งตั้งจาก Carl Zeiss Meditec

ในปี 2010 TRSC ได้รับการแต่งตั้งจาก บริษัท Carl Zeiss Meditec ประเทศเยอรมนี ให้เป็น
ศูนย์การศึกษาและวิจัยด้านการรักษาสายตาด้วยวิธี FemtoLASIK กับโครงการ TRSC
Research Center