ทีมผู้บริหาร

นายแพทย์เอกเทศ ชันซื่อ

ผู้อำนวยการแพทย์

นายแพทย์ เอกเทศ ชันซื่อ เป็นจักษุแพทย์ท่านแรกผู้พลิกบทบาทด้วยการเป็น ผู้บุกเบิกการรักษาสายตาด้วยวิธีเลสิค (LASIK) ในประเทศไทย และยังเป็นจักษุ แพทย์ชาวเอเซียอาคเนย์ท่านแรก ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ ORBIS International เป็นโครงการการกุศลอิสระ มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ นิวยอร์ค ประเทศ สหรัฐอเมริกา

โดยมีจุดมุ่งหมาย เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์กับจักษุแพทย์ เพื่อต่อสู้ และ รักษาปัญหาตาบอดในประเทศกำลังพัฒนาทั่วโลก โดยใช้เครื่องบินพาณิชย์นำมาดัด แปลงเป็น โรงพยาบาลตา ที่มีห้องผ่าตัด ห้องเรียน และอุปกรณ์ทางการแพทย์ครบครัน เรียกได้ว่าเป็น "โรงพยาบาลตาเคลื่อนที่" ผลงานทางการกุศลเพื่อมวลมนุษย์ที่ยิ่งใหญ่นี้ นายแพทย์ เอกเทศ ชันซื่อ ได้รับตำแหน่ง Project Director หรือ ผู้อำนวยการของ เครื่องบิน ORBIS ซึ่งมีทีมงานทั้งหมด 25 คน ด้วยปณิธานอันแน่วแน่ที่จะมอบการมอง เห็นที่ชัดเจนให้กับผู้รับการรักษาที่มีความผิดปกติทางสายตาทุกคนคุณ วนิดา ชันซื่อ

President

คุณ วนิดา ชันซื่อ เป็นผู้ที่เข้ารับการผ่าตัดภาวะสายตาผิดปกติด้วยตนเองตั้งแต่ปี 2534 ซึ่งในขณะนั้นยังเป็นวิธีที่เรียกว่า PRK ซึ่งเป็นการใช้ เอ็กไซเมอร์เลเซอร์เพียงอย่างเดียว ปรับความโค้งของกระจกตาชั้นนอกสุด ซึ่งผลที่ได้รับจากการรักษานั้น ก่อให้เกิดความ มหัศจรรย์แห่งการมองเห็นอย่างแท้จริง จึงมีความต้องการที่จะให้ผู้ที่มีภาวะสายตาผิดปกติได้รับสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตเช่นเดียวกัน ประกอบกับการมีประสบการณ์ด้านการพยาบาล และการบริหารงานโรงแรม จึงมีความ ปรารถนาที่จะนำความรู้ และประสบการณ์ทั้งหมด มาผสมผสานกันเพื่อมอบเป็นการ บริการที่ดีที่สุดกับผู้รับการรักษาทุกท่าน