บุคลากรของ TRSC

ที่ TRSC “ Patient Satisfaction Program” คือหัวใจของการให้บริการ บุคลากรที่เชี่ยวชาญทุกคนพร้อมให้บริการ ให้คำปรึกษา ดูแลอย่างใกล้ชิด และพิถีพิถันในทุกขั้นตอน ทั้งก่อน ระหว่าง และหลังการรักษา ด้วยทีมงานฝ่ายบริการคนไข

หนึ่งในความโดดเด่นของ TRSC คือการมี “บริการที่ปรึกษาคนไข้เฉพาะบุคคล” ซึ่งจะทำหน้าที่ให้คำปรึกษาด้านการรักษาดวงตา และบริการวางแผนการนัดหมายเสมือนเลขาฯ ส่วนตัวของท่าน ที่จะคอยดูแลเพื่อให้ท่านได้รับความพึงพอใจสูงสุดตลอดไป

คุณดาวเรือง ทุมสงคราม

(ผู้อำนวยการฝ่ายบริการคนไข้)

ในฐานะหัวหน้าฝ่ายบริการคนไข้ ซึ่งได้รับความไว้วางใจให้ดูแลดวงตาอันมีค่ายิ่ง ของคนไข้มากว่า 10 ปี ทราบดีว่า ความไว้วางใจของคนไข้ทุกท่านมาจาก ความมุ่ง มั่น ทุมเทและการพัฒนาอย่างอย่างต่อเนื่องของเจ้าหน้าที่ ด้วยการใส่ใจในการให้ บริการ อย่างละเอียด ถูกต้อง แม่นยำ และที่สำคัญเราปลูกฝังให้เจ้าหน้าที่ทุกท่าน ดูแลคนไข้ประหนึ่งว่ากำลังดูแล พ่อ แม่ พี่ น้องของตัวเองค่ะ

คุณสรวีย์ สัมพันธ์สโมสร

(ผู้จัดการแผนกทีมที่ปรึกษาคนไข้)

นอกจากจะได้รับการฝึกอบรมจากทางองค์กรเป็นอย่างดีแล้ว การดูแลคนไข้แต่ละ ท่านถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ต้องค้นหาด้วยตัวเองอยู่ตลอด ทำให้ทุกวันเป็นวันสำ คัญและมีความหมายเสมอ ด้วยความจริงใจและมีความสุขกับงานที่ทำ ทำให้รู้สึก ว่าคนไข้ที่ดูแลทุกท่านเหมือนเป็นญาติของตัวเอง มีความห่วงใยและผูกพันอย่างบอกไม่ถูก ภูมิใจในหน้าที่ ที่ปรึกษาคนไข้ค่ะ

คุณอรณา เอี่ยมพัฒนาสุข

(ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกทีมที่ปรึกษาคนไข้)

ในการดูแลคนไข้จะรู้สึกผูกพัน มีความห่วงใยเหมือนคนในครอบครัวตัวเอง เมื่อไหร่ที่คนไข้โทร เข้ามาปรึกษาจะรู้สึกมีความสุขที่คนไข้ให้ความไว้วางใจ ทุกสายที่โทรมาหา ทุกคำถามที่คนไข้ ปรึกษา ถือว่าเป็นกำลังใจให้เราก้าวต่อไปข้างหน้าเพื่อพัฒนาคุณภาพ และเพิ่มมาตรฐานการ บริการให้ดียิ่งๆขึ้นไปค่ะ

คุณแสงอุษา เมฆบันฑูรย์

(ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกทีมที่ปรึกษาคนไข้)

เมื่อได้ทำงานในสิ่งที่ตัวเองรัก และทาง TRSC ได้เตรียมความพร้อมทั้งทางด้านการบริการ และ ด้านความรู้ด้านการรักษาให้กับเราเต็มที่ ทำให้ทำงานได้อย่างมีความสุข และพร้อมจะส่งต่อความ สุขให้กับคนไข้ได้เต็มร้อยแน่นอนค่ะ

คุณอลิสา สรวิสุตร

(หนึ่งในทีมที่ปรึกษาคนไข้)

ตำแหน่งที่ปรึกษาคนไข้ของ TRSC เป็นงานบริการที่ตนเองชอบ ทุกครั้งที่ได้ทำหน้าที่นี้ รู้สึกเสมอ ว่า เราได้ให้บริการแบบมีคุณค่า ได้ประยุกต์ความรู้ที่ได้รับการอบรมมาเป็นอย่างดีจากองค์กร มา ใช้ในการวางแผนการให้บริการ และแก้ปัญหาให้กับคนไข้และญาติ จึงมั่นใจว่า เราสามารถดูแล คนไข้ทุกท่านได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดแน่นอน

คุณชัชชญา สุระขันธ์

(ผู้จัดการแผนกตรวจและต้อนรับ)

ชีวิตการทำงานของเรา คือ การพร้อมที่จะให้บริการ การดูแลเอาใจใส่กับคนไข้ทุกคนอย่างเท่า เทียมกัน เพื่อให้คนไข้ได้รับประโยชน์และมีความพึงพอใจสูงสุด เช่นเดียวกับความต้องการของ เราเมื่อเป็นผู้รับบริการ

คุณธารทิพย์ น้ำจันทร์

(หนึ่งในทีมที่ปรึกษาคนไข้)

ตำแหน่งที่ปรึกษาคนไข้เป็นงานที่น่าภาคภูมิใจ และมีความสุขในการทำงานทุกครั้ง เหมือนได้ดูแลคนในครอบครัวที่เรารัก การได้ดูแลช่วยเหลือคนไข้ถือว่าเป็นการได้รับความไว้วางใจจากคนไข้ ดังนั้นเราจึงมีความตั้งใจในการทำงานและการให้บริการ เพื่อให้คนไข้ได้รับสิ่งที่ดีที่สุดในการดูแลรักษา สมกับที่คนไข้ไว้วางใจให้เราดูแลดวงตาซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในการมองเห็น