TRSC First Class Service

TRSC มีทีมงาน Call Center มืออาชีพที่ให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับการรักษาสายตาผิดปกติด้วยวิธีเลสิคได้อย่างแม่นยำเพื่อ ให้ท่านได้มีความเข้าใจอย่างถูกต้อง ตลอดจนให้คำแนะนำและตอบปัญหาเบื้องต้น อย่างรวดเร็ว แม่นยำครบถ้วน ในรูปแบบของ One Stop Service ที่พร้อมอำนวยความสะดวกให้ท่านในครั้งเดียว ภายใต้มาตรฐานเดียวกัน

ทีม TRSC Call Center ยังให้บริการนัดหมายท่านล่วงหน้ารวมทั้งช่วยวางแผนเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อช่วยอำนวยความ สะดวกให้กับท่าน นอกจากนี้ยังมีบริการเตือนนัดหมาย โทรติดตามให้มาตรวจสุขภาพตาตามระยะเวลาที่กำหนด

TRSC มีทีมที่ปรึกษาคนไข้ ที่ได้รับการอบรมความรู้ด้าน เลสิค และการให้บริการมาเป็นอย่างดี สามารถให้คำแนะนำและตอบ คำถามเกี่ยวกับการรักษาให้แก่ท่านได้ ทั้งนี้ทีมที่ปรึกษาคนไข้ของ TRSC จะต้องผ่านการอบรมหลักสูตรการดูแลคนไข้เฉพาะตาม มาตรฐานของTRSC และมีการอบรมอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การดูแลคนไข้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

เมื่อท่านเข้ามาที่ TRSC ท่านจะมีที่ปรึกษาประจำตัวท่าน ผู้ซึ่งจะคอยดูแลท่านระหว่างที่ท่านอยู่ในศูนย์เพื่อรับการตรวจและการรักษา และท่านสามารถโทรสอบถามได้ตลอด 24 ชั่วโมง TRSC ภูมิใจที่เป็นศูนย์เดียวที่ให้บริการนี้

นอกเหนือจากคอยดูแลท่านแล้ว ที่ปรึกษายังคอยช่วยเหลือท่านในการเตรียมการเดินทาง ช่วยเตรียมผลการตรวจให้แก่ท่าน และยัง บริการเตือนท่านล่วงหน้าหากท่านมีนัดต้องเข้ามารับการตรวจทั้งก่อนและหลังการรักษา

เมื่อท่านได้รับการรักษาสายตาผิดปกติที่ TRSC ด้วยวิธีใดก็ตาม ท่านคือหนึ่งคนสำคัญของ TRSC Family ที่เราจะดูแลท่าน อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอตามปณิธานของ TRSC ที่มุ่งมั่นให้บริการแบบที่ดีที่สุดเพื่อให้ท่านได้รับความพึงพอใจสูงสุด ไม่เพียงแต่ ท่านเท่านั้น คนในครอบครัวที่ท่านรักก็จะได้รับสิทธิพิเศษในการดูแลแบบ TRSC Family อีกด้วย

นอกจากนี้ ทาง TRSC พร้อมที่จะมอบสิ่งดีๆกลับคืนแก่สมาชิกทุกท่านที่ให้ความกรุณาไว้วางใจให้เราเป็นผู้ดูแลสุขภาพตาของท่านแล คนที่ท่านรัก เช่น ส่วนลดพิเศษเฉพาะสมาชิกในการรักษาแบบต่างๆ, กิจกรรมตอบแทนสู่สังคมร่วมกัน และการสัมมนาหรือกิจกรรมที่ สร้างสรรค์ขึ้นเฉพาะท่านสมาชิก TRSC Family

TRSC LASIK Educational Center ศูนย์วิทยาการด้าน เลสิค ที่ให้ข้อมูลเลสิค และความรู้เกี่ยวกับดวงตาที่ละเอียดครบ ถ้วน นำเสนอด้วยระบบ Interactive Multimedia สมบูรณ์แบบทั้งภาพและเสียง