เครื่องมือแพทย์

เครื่องมือแพทย์

ในปัจจุบัน Femtosecond Laser ที่ใช้ในการแยกชั้นกระจกตา ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และมีผลการรักษาเป็นที่ยอมรับว่า ให้ผลการรักษาที่มีประภาพสูง ซึ่งในปัจจุบันมี Femtosecond Laser ที่ผลิต และใช้งาน 3 เครื่องด้วยกัน คือ Intralase จากประเทศ อเมริกา, LDV ของบริษัท Ziemer จากประเทศสวิตเซอร์แลนด์และ Carl Zeiss VisuMax จากประเทศเยอรมันนี

แพทย์ของ TRCS ได้มีการศึกษาการทำงานของเครื่อง Femtosecond Laser ชนิดต่าง ๆ ที่ได้ผลิตขึ้นมา เพื่อใช้ในการรักษาภาวะ สายตาผิดปกติให้กับผู้มีปัญหาสายตา จนมีความมั่นใจว่า การใช้ Femtosecond Laser แยกชั้นกระจกตาให้ผลการรักษาที่ดีกว่าการ ใช้ใบมีดในการแยกชั้นกระจกตา อีกทั้งทีมจักษุแพทย์ของ TRSC มีประสบการณ์ในการใช้เครื่อง Femtosecond Laser มาแล้วทุก เครื่อง และได้ติดตามผลการรักษามาอย่างต่อเนื่อง และมั่นใจว่า เครื่อง Carl Zeiss VisuMax Femtosecond Laser เป็น Femtosecond Laserที่ได้รับการพัฒนามาจนถึงขีดสุดของเทคโนโลยี และเป็นเทคโนโลยีที่ให้ประสิทธิภาพในการรักษา ที่สูงกว่า FemtosecondLaser อื่น ๆ

เครื่องมือผ่าตัด

เครื่องเอ็กไซเมอร์เลเซอร์ (Excimer Laser) MEL80 มีคุณสมบัติที่โดดเด่น มากกว่าเครื่องเลเซอร์รุ่นอื่นๆ คือ ขนาดจุดยิงของ เลเซอร์ ซึ่งจะมีขนาดเล็กมาก เพียง 0.7 มิลลิเมตร ช่วยให้การแก้ไขรูปทรงกระจกตามีความละเอียดและแม่นยำสูงมาก และด้วยความ โดดเด่นที่ขนาดของจุดยิงของเลเซอร์ เล็กมาก เพียง 0.7 มิลลิเมตร นี้เอง ทำให้จักษุแพทย์สามารถวางแผนการผ่าตัดได้ตรงตาม ลักษณะเฉพาะของคนไข้แต่ละรายอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้เครื่องเอ็กไซเมอร์เลเซอร์ MEL80 ยังมีระบบติดตามการเคลื่อนไหวของ ตาคนไข้ขณะผ่าตัด (Eye Tracker) ที่มีความเร็วสูงมาก (250 Hz ต่อวินาที) สามารถติดตามตาของคนไข้ได้ทุกความเคลื่อนไหว ทำ ให้ตำแหน่งที่ยิงเลเซอร์มีความเที่ยงตรงและแม่นยำมากยิ่งขึ้น ด้วยระบบติดตามการเคลื่อนไหวของตาคนไข้ (Eye Tracker) นี้ หาก คนไข้มีการเคลื่อนไหวตามากผิดปกติ จนทำให้ระบบไม่สามารถติดตามได้ เครื่องเลเซอร์จะทำการหยุดยิงพลังงานเลเซอร์ทันที ทำให้เพิ่มความมั่นใจและความปลอดภัยในขณะผ่าตัดได้เป็นอย่างดี

 

เครื่องมือตรวจประเมินสภาพตา

เครื่องวิเคราะห์ภาวะแสงกระจาย เป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับวิเคราะห์การมองเห็นอย่างละเอียดในช่วงเวลากลางคืน หรือ ในที่มีแสงน้อย โดยเครื่องมือนี้จะทำการวิเคราะห์ทั้งในเรื่องค่าสายตา, ความคมชัดของภาพที่มองเห็น และลักษณะการมองเห็น ของคนไข้แต่ละรายออกมาในรูปแบบของ Scale จากนั้นแพทย์จะนำค่าที่เครื่องวัดได้มาทำการวิเคราะห์ และวางแผนการผ่าตัด เพื่อแก้ไขภาวะแสงกระจาย ในคนไข้แต่ละราย ให้ได้ตามลักษณะเฉพาะของแต่ละบุคคลต่อไป

ไม่ว่าจะเป็นการตรวจเช็คสุขภาพตา หรือ แก้ไขภาวะสายตาผิดปกติด้วยวิธีใดก็ตาม เครื่องวิเคราะห์โครงสร้างกระจกตาเป็นเครื่องมือ ที่สำคัญอีกชิ้นหนึ่ง โดยเครื่อง Orbscan (ออร์บสแกน) นี้เป็นคอมพิวเตอร์เทคโนโลยีระดับสูง ที่สามารถประมวลผล และ แสดงผล เป็นแผนที่พื้นผิวด้านหน้า และด้านหลังกระจกตา (Topographical Map) อีกทั้งยังสามารถวัดความโค้ง ความหนา และพื้นผิวกระจกตาได้อย่างละเอียดครบถ้วน เพื่อใช้ประกอบในการพิจารณาว่าคนไข้สามารถเข้ารับการรักษาสายตาด้วยวิธีเลสิค หรือไม่ และยังสามารถใช้ประกอบในการตรวจสุขภาพตา ณ ปัจจุบันว่าเป็นอย่างไรได้อีกด้วย

เป็นเครื่องมืออีกเครื่องหนึ่งที่จำเป็นสำหรับใช้วิเคราะห์ช่องหน้าม่านตา สำหรับใส่เลนส์แก้วตาเทียมในคนไข้ที่มีค่าสายตาสั้นมาก หรือในคนไข้ที่มีค่าสายตาสั้นและกระจกตาหนาไม่เพียงพอที่จะสามารถทำการผ่าตัดด้วยวิธี LASIK หรือ PRK ได้ โดยตัวเครื่อง VuMax นี้จะช่วยทำให้แพทย์สามารถวิเคราะห์ รวมถึงตั้งค่าผลการรักษาได้อย่างแม่นยำ และเหมาะสมกับลักษณะคนไข้ แต่ละรายได้เป็นอย่างดีการทำงานของเครื่อง VuMax นี้จะใช้คลื่นอัลต้าซาวน์ เพื่อทำการแสดงภาพภายใน รวมถึงบันทึกภาพต่างๆ ในบริเวณที่แพทย์ต้องการที่จะทำการรักษาด้วยวิธีใส่เลนส์แก้วตาเทียม ได้อย่างมีประสิทธิภาพ