Q&A: เลสิก คืออะไร ที่นี่มีคำตอบ | TRSC LASIK Center

Q&A: เลสิก คืออะไร


เลสิก เป็นวิธีการผ่าตัดรักษาภาวะสายตาผิดปกติ (สายตาสั้น สายตายาวโดยกำเนิด สายตาเอียง และสายตายาวตามอายุ) แบบถาวร ที่แยกชั้นกระจกตาโดยการใช้ใบมีดด้วยเครื่อง Microkeratome (กระจกตาที่ถูกแยกชั้นออกมาจะถูกพับไว้ด้านบน โดยมีขั้วติดอยู่เหมือนบานพับ) ร่วมกับการใช้เครื่อง Excimer Laser (เป็นเลเซอร์ความยาวคลื่นสั้น เป็นแสงเลเซอร์แบบเย็น ซึ่งจะทำปฏิกิริยาเฉพาะพื้นผิวที่สัมผัสเท่านั้น ไม่สามารถทะลุผ่านกระจกตาเข้าไปในลูกตาได้ จึงไม่ทำอันตรายต่อเนื้อเยื่อข้างเคียงหรือภายในลูกตาแต่อย่างใด)ในการปรับแต่งความโค้งกระจกตาให้เหมาะสม เพื่อให้แสงตกกระทบพอดีที่จุดรับภาพ ทำให้ผู้เข้ารับการรักษาสามารถใช้สายตาได้เหมือนคนปกติหลังจากนั้นแพทย์จะปิดกระจกตาที่แยกชั้นพับไว้กลับที่เดิม


เลสิก ต่างจาก ReLEx อย่างไร


เลสิก และ ReLEx เป็นวิธีการผ่าตัดรักษาสายตาสั้น สายตายาวโดยกำเนิด สายตาเอียง และสายตายาวตามอายุได้เหมือนกัน โดยวิธีเลสิกจะมีการแยกชั้นกระจกด้วย เครื่อง Microkeratome ซึ่งชั้นของกระจกตาที่แยกออกมาจะหนาประมาณ 1 ใน 3 ของความหนากระจกตาทั้งหมดแล้วใช้ Excimer Laser  ขัดเนื้อกระจกตาชั้นกลาง เพื่อเปลี่ยนความโค้งของกระจกตาโดยรวมแล้วจึงปิดผิวกระจกตาเข้าที่เดิมวิธีเลสิกจะมีความรู้สึกตึงๆ หนักๆ ที่ตา เพราะมีการกดทับของเครื่องมือ 

ส่วนวิธี  ReLEx ไม่มีการเปิดชั้นกระจกตาขึ้นมาเหมือนกับวิธีเลสิก ในขั้นตอนการผ่าตัดวิธี ReLExแต่จะมีการเปิดแผลเล็กๆ ที่กระจกตา ขนาดประมาณ 2-5 มิลลิเมตร เพื่อดึงเลนส์ที่ได้รับการแก้ไขแล้วออกทางแผลเล็กนั้น ซึ่งทำให้แผลหายเร็ว มีอาการเคืองน้อยมากเมื่อเทียบกับเลสิกแบบเดิมทำให้รบกวนเส้นประสาทบริเวณกระจกตาน้อยกว่าเลสิกเป็นผลให้ตาแห้งน้อยกว่า กระจกตาหลังการผ่าตัดมีความแข็งแรงกว่าวิธีเลสิก

เลสิกต้องพักฟื้นกี่วัน


โดยปกติหลังจากเปิดฝาครอบตาและพบแพทย์เพื่อตรวจติดตามผลหลังการผ่าตัดในวันแรกแล้วคนไข้ส่วนใหญ่สามารถไปทำงานได้ในวันรุ่งขึ้น แต่มีข้อควรระวังมิให้เหงื่อ หรือน้ำเข้าตาเป็นเวลา 7 วัน (ควรสระผมที่ร้าน งดล้างหน้าให้เช็ดเฉพาะส่วน คนไข้สามารถอาบน้ำได้ตามปกติแต่ห้ามน้ำเข้าตา) เพื่อป้องกันการติดเชื้อส่วนการพักฟื้นนั้นขึ้นอยู่กับความประสงค์ของคนไข้ การทำการรักษาด้วยวิธีเลสิกไม่ได้มีข้อกำหนดว่าต้องหยุดพักฟื้นกี่วัน ส่วนการใช้สายตาก็สามารถทำได้เป็นปกติแต่ในกรณีคนไข้ที่ต้องใช้สายตาในการทำงานมากๆ แนะนำให้พักสายตาทุกหนึ่งชั่วโมง โดยการหลับตานิ่งๆ 1–2 นาที หรืออาจจะเปลี่ยนอริยาบทไปทำอย่างอื่นชั่วคราวและหากทำงานในที่มีลม หรือ ฝุ่นละอองมาก หรือมีความเสี่ยงที่จะมีน้ำกระเด็นเข้าตาแนะนำให้ปรึกษาจักษุแพทย์ในวันที่เข้ามาตรวจ เพื่อจะได้ทราบการป้องกัน และการปฏิบัติตัวอย่างถูกต้องค่ะ  รายละเอียดข้อดีของเลสิก


ใครบ้างที่เหมาะกับการรักษาเลสิก


1. ต้องมีอายุ 18 ปี ขึ้นไป และมีสายตาคงที่อย่างน้อย 1 ปี สำหรับคนไข้ที่อายุไม่ครบ 20 ปีบริบูรณ์ ต้องมีผู้ปกคริงมาด้วยในวันที่เข้ารับการตรวจและผ่าตัด
2. ไม่มีโรคของกระจกตา เช่น โรคกระจกตาย้วย ตาแห้งอย่างรุนแรง และโรคตาอย่างอื่น เช่น จอประสาทตาเสื่อม หรือโรคทางร่างกายที่มีผลต่อการหายของแผล เช่น โรค SLE ,โรค Sjogren's หรือโรคอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการขาดภูมิคุ้มกัน
3. ไม่อยู่ระหว่างตั้งครรภ์ หรือให้นมบุตร
4. มีความเข้าใจถึงการผ่าตัดด้วยวิธีเลสิกอย่างละเอียด และมีความคาดหวังที่ถูกต้องหมายเหตุ : เลสิก เป็นวิธีการผ่าตัดรักษาภาวะสายตาสั้น สายตายาวโดยกำเนิดและสายตาเอียง ผู้ที่มีปัญหาสายตายาวตามอายุสามารถรักษาได้ด้วยวิธี Near Vision LASIK หรือ NV LASIKประสบการณ์การรักษาเลสิก