สายตากับการใช้คอมพิวเตอร์

 

หยุดพักสายตาสักครู่

อาการตาล้า เป็นอาการทั่วไปที่เกิดขึ้นกับผู้ซึ่งใช้คอมพิวเตอร์หรือมอนิเตอร์ (VDT) หากงานที่ท่านทำต้องมีการจ้องมอนิเตอร์เป็นเวลานานๆ ควรจะมีการหยุดพักบ้างเป็นครั้งคราว การเพ่งมองมากๆ ทำให้เกิดอาการล้าของกล้ามเนื้อตา ซึ่งประกอบด้วยกล้ามเนื้อที่ใช้ในการเพ่งในดวงตา และกล้ามเนื่อที่ใช้ปรับในการมองใกล้ การพักสายตาบ่อยๆ จะช่วยเพิ่มคุณภาพในการมองเห็น ลดอาการต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นกับดวงตา และเป็นการถนอมดวงตาอีกด้วย พยายามละสายตาจากหน้าจอเป็นเวลา 20 วินาทีในทุกๆ 20 นาที การพักสายตาช่วงสั้นๆ ก่อนที่จะมีอาการตาล้า ทำให้คุณสามาถทำงานได้นานขึ้น โดยไม่มีปัญหาการล้าของตา นอกจากนี้ควรมีการตรวจสุขภาพตาอย่างละเอียดเป็นประจำทุกปี

 

สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการทำงาน

สภาพแวดล้อมมีส่วนสำคัญมาก ในการลดอาการตาล้าเนื่องจากการใช้คอมพิวเตอร์ ท่านควรตรวจสอบดูบริเวณโต๊ะทำงานของท่าน ว่ามีแสงซึ่งสะท้อนลงบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ของท่านหรือไม่ ซึ่งอาจจะเป็นแสงที่ส่องเข้ามาทางหน้าต่างด้านหลังของโต๊ะทำงาน หรือแสงจากแหล่งอื่นๆ แสงที่สะท้อนมาจากหน้าจอทำให้ท่านต้องหรี่ตา และทำให้กล้ามเนื้อบริเวณใบหน้าเกิดอาการล้าขึ้น

นอกจากนี้ยังก่อให้เกิดความไม่สบายตา และทำให้ท่านทำงานได้น้อยลงอีกด้วย การปรับเปลี่ยนตำแหน่งการวางจอคอมพิวเตอร์ หรือการใช้ม่าน, ที่บังแดด, ที่บังแสงไฟ หรือจอชนิดพิเศษที่ป้องกันแสงสะท้อนได้ สามารถช่วยลดแสงสะท้อน และลดโอกาสที่จะเกิดอาการตาล้า แสงไฟภายในห้องก็เป็นสิ่งสำคัญ แสงมากเกินไปหรือน้อยเกินไป ทำให้ต้องหรี่ตาเวลามองเป็นสาเหตุของอาการตาล้าได้

 

ระยะห่างที่เหมาะสมในการทำงาน

ระยะห่างที่ไม่เหมาะสมในการทำงาน สามารถเป็นสาเหตุของอาการตาล้าได้เช่นเดียวกับการใช้คอมพิวเตอร์ ระยะห่างที่เหมาะสมระหว่างดวงตา และหน้าจอนั้น แตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล ขึ้นอยู่กับรูปร่าง ลักษณะการนั่ง การจัดวางโต๊ะทำงาน และปัญหาทางสายตาของแต่ละบุคคล

โดยทั่วไปจอที่มีขนาดใหญ่จะดีกว่า เนื่องจากสามารถตั้งไว้ไกลๆ และช่วยลดอาการตาล้าได้ องศาของมุมในการมอง ก็เป็นสิ่งสำคัญในการลดอาการตาล้าด้วย องศาที่เหมาะสมในการมองคือ 10 - 20 องศาใต้ระดับสายตา หากเป็นไปได้ ควรวางเอกสารไว้ในระดับเดียวกับจอภาพ เพื่อลดความลำบากในการมอง และการขยับศีรษะหรือดวงตา