รังสี UV และการป้องกัน 

รังสีอัลตราไวโอเลตกับดวงตา

ท่านอาจสงสัยว่า ทำไมต้องตรวจสุขภาพตา หากท่านไม่พบความผิดปกติเกี่ยวกับดวงตาหรือการมองเห็น แต่ในความเป็นจริงแล้ว โรคทางตาบางโรคไม่แสดงอาการให้เห็นจนกว่าจะอยู่ในขั้นที่รุนแรง ซึ่งอาจไม่สามารถรักษาให้เป็นปกติได้ ดังนั้น ท่านจึงควรเข้ารับการตรวจสุขภาพตาอย่างละเอียดอย่างน้อยสองปีต่อหนึ่งครั้ง และเมื่อท่านอายุ 40 ปีขึ้นไป ควรเข้ารับการตรวจอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง โอกาสที่จะเกิดโรคทางตามีสูงขึ้นพร้อมกับอายุที่มากขึ้น ตัวอย่างเช่น โรคต้อหิน พบในผู้ที่มีอายุมากกว่า 40 ซึ่งไม่มีอาการใดๆเลยประมาณ 0.5 %

เพราะฉะนั้น วิธีป้องกันโรคทางตาที่เกิดจากรังสีอัลตราไวโอเลตที่ดีที่สุด คือ การใส่หมวกปีกกว้าง หรือใส่แว่นกันแดดทุกครั้งที่ออกนอกบ้าน หรือเมื่อจ้องมองไปยังดวงอาทิตย์โดยตรง เช่น ขณะขับรถในเวลากลางวัน ช่วงเวลาที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษคือช่วง 10.00-14.00 น. เนื่องจากเป็นช่วงที่รังสีอัลตราไวโอเลตมีความรุนแรงมากที่สุด

 

วีธีเลือกแว่นกันแดด

จุดประสงค์ของการสวม แว่นกันแดด ไม่ใช่เพื่อป้องกันดวงตาจากแสงแดดเพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่ยังเพื่อป้องกันรังสีอัลตราไวโอเลตอีกด้วย ดังนั้นเลนส์ที่ใช้ในแว่นกันแดดจึงควรสามารถป้องกันรังสีอัลตราไวโอเลตได้ นอกจากนั้นไม่ควรใส่แว่นกันแดดสีดำ ซึ่งไม่มีเลนส์ที่สามารถป้องกันรังสีอัลตราไวโอเลตได้ เนื่องจากเลนส์สีดำจะทำให้ม่านตาขยาย ซึ่งทำให้รังสีอัลตราไวโอเลตเข้ามายังดวงตาได้มากขึ้น

แว่นกันแดด ที่ดีควรจะมีความโค้งเข้ากับด้านข้างของใบหน้าเพื่อให้ได้รับการป้องกันสูงสุด สำหรับสีของเลนส์นั้นสามารถเลือกได้ตามความชอบของผู้สวม เลนส์สีเทาจะทำให้เห็นภาพได้ใกล้เคียงธรรมชาติมากที่สุด แม้ว่าความชัดเจนจะลดลงในที่มีแสงน้อย เลนส์สีเขียวจะทำให้มองเห็นสีผิดเพี้ยนไปจากธรรมชาติ และเลนส์สีน้ำตาลหรือสีอำพันจะทำให้เห็นสีไม่ผิดเพี้ยนไปมากจากธรรมชาติ แต่จะทำให้มองเห็นได้ชัดเจนมากขึ้น