สุขภาพตากับคอนแทคเลนส์
 

การใส่คอนแทคเลนส์ขณะนอนหลับ

ท่านใส่ คอนแทคเลนส์ ขณะนอนหลับหรือไม่ หากใช่ ท่านควรเลิกทำเช่นนั้น แม้ว่าปัจจุบันนี้จะมี คอนแทคเลนส์ ซึ่งสามารถใส่ได้นานขึ้นสำหรับผู้ที่มีความจำเป็นต้องทำงานติดต่อกันเกิน 10 ชั่วโมง และไม่สามารถถอด คอนแทคเลนส์ ได้ เช่น พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน และ พยาบาล เนื่องจากขณะที่ใส่คอนแทคเลนส์ กระจกตาได้รับออกซิเจนน้อยกว่าปกติ หากใส่ คอนแทคเลนส์ ขณะนอนหลับจะทำให้กระจกตายิ่งได้รับออกซิเจนน้อยลง เนื่องจากเปลือกตาปิด ส่งผลให้เกิดความเสี่ยงในการติดเชื้อมากขึ้น ดังนั้นจึงไม่ควรใส่ คอนแทคเลนส์ ขณะนอนหลับ