ReLEx เทคโนโลยีการผ่าตัดแผลเล็ก

การรักษาด้วยวิธี ReLEx® (Refractive Lenticule Extraction) คืนการมองเห็นที่ชัดใสให้ดวงตา ด้วยเทคโนโลยีการผ่าตัดแผลเล็ก

ReLEx เป็นการรักษาภาวะสายตาสั้น และเอียง โดยการปรับเปลี่ยนความโค้งของกระจกตาด้วยเลเซอร์ แผลมีขนาดเล็ก 2 – 5 mm. เบาสบายตาในขณะผ่าตัด มีการรบกวนกระจกตาน้อย กระจกตาหลังการผ่าตัดมีความแข็งแรง ผลข้างเคียงน้อย ReLEx มีความแม่นยำสูงในการแก้ไขภาวะสายตาผิดปกติ เป็นการผ่าตัดที่พัฒนาต่อจากการผ่าตัด LASIK เพื่อให้มีความสามารถในการรักษามากขึ้น โดยใช้ Femtosecond Laser แยกชั้นกระจกตาเป็นเลนส์ในเนื้อกระจกตา และนำเลนส์นั้นออกผ่านแผลเล็ก เพื่อปรับความโค้งกระจกตาให้เหมาะสม โดยมีหลักการเดียวกันกับการผ่าตัดด้วยวิธี LASIK

ผลดีของการรักษาด้วยวิธี ReLEx

 • ไม่รู้สึกเจ็บในระหว่างผ่าตัด เพราะไม่มีการกดทับกระจกตาของเครื่องมือในขั้นตอนการผ่าตัด
 • กระจกตาหลังการรักษามีความแข็งแรง เพราะ ReLEx เป็นการผ่าตัดที่รบกวนกระจกตาน้อยที่สุด แผลมีขนาดเล็ก (Minimally Invasive Refractive Surgery)
 • ความโค้งกระจกตาหลังการรักษามีรูปร่างดี ลดโอกาสการเกิดปัญหาการมองเห็นในที่แสงน้อย
 • ReLEx มีความแม่นยำสูง สามารถกำหนดตำแหน่งการปรับความโค้งกระจกตาได้ตามต้องการ
 • สามารถแก้ไขภาวะสายตาสั้น ตั้งแต่ -1.00 ถึง -10.00 Diopter / สายตาสั้นและเอียง ร่วมกันไม่เกิน -13.00 Diopter
 • ReLEx ลดโอกาสการเกิดภาวะถดถอยของสายตาหลังการผ่าตัดในระยะยาว
 • ลดโอกาสการเกิดผลข้างเคียงต่างๆ หลังการรักษาได้ดีขึ้น
 • ลดอาการตาแห้งได้ เพราะมีการรบกวนเส้นประสาทของกระจกตาน้อย

ผู้ที่เหมาะสมกับการรักษาวิธี ReLEx

 • มีอายุ 18 ปีขึ้นไป มีสายตาคงที่อย่างน้อย 1 ปี และอายุสูงสุดไม่เกิน 65 ปี
 • กรณีผู้เข้ารับการรักษาอายุไม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันตรวจ และวันผ่าตัด
  - กรุณานำผู้ปกครองตามกฏหมายมาเข้ารับฟังข้อมูลด้านการรักษาในวันตรวจ
  - ในวันผ่าตัดผู้ปกครองตามกฏหมายลงนามในเอกสารแสดงความจำนงและยินยอมเข้ารับการผ่าตัด TRSC สามารถปฏิเสธการรักษา หากไม่มีผู้ปกครองตามกฏหมายมาด้วย)
 • ไม่มีโรคของกระจกตา เช่น โรคกระจกตาย้วย ตาแห้งอย่างรุนแรง และโรคตาอย่างอื่น เช่น จอประสาทตาเสื่อม
 • ไม่มีโรคทางร่างกายที่มีผลต่อการหายของแผล เช่น โรค SLE, โรค Sjogren's syndrome, โรคสะเก็ดเงิน, โรคภูมิคุ้มกันเกินอื่นๆ รวมทั้งเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ำตาลได้ไม่ดี
 • การหยุดยาบางประเภท
  - ยารักษาสิวชนิดรับประทานในกลุ่ม Isotretinoin เช่น Roaccutane, Acnotin, Isotret ต้องหยุดยาก่อนวันตรวจวิเคราะห์สภาพตา และก่อนผ่าตัด อย่างน้อย 1 เดือนเต็ม เนื่องจากยาชนิดนี้ ส่งผลให้เยื่อบุต่างๆ แห้งกว่าปกติ รวมถึงผิวกระจกตาด้วย
  - หากใช้ยารักษาโรคประจำตัวอื่นๆ ใดอยู่ กรุณาแจ้งให้แพทย์ทราบในวันตรวจ เช่น เบาหวาน, ความดัน, ไขมัน, ยาธัยรอยด์ และยานอนหลับทุกชนิด แต่ท่านยังคงใช้ยาได้ตามปกติ ไม่ต้องหยุดยาใดๆ ในวันตรวจ
 • สตรีไม่อยู่ระหว่างตั้งครรภ์ หากวางแผนตั้งครรภ์ต้องหลังผ่าตัดอย่างน้อย 3 เดือน
 • สตรีหลังคลอดบุตรรอบเดือนต้องมาอย่างน้อย 2 ครั้งติดต่อกัน
 • ไม่ได้อยู่ระหว่างการใช้ยาในการรักษาอาการทางจิตเวช
 • ผ่านการตรวจวิเคราะห์สภาพตาโดยจักษุแพทย์ของ TRSC ผู้จะทำการผ่าตัด ว่าสุขภาพตาสมบูรณ์แข็งแรง สามารถเข้ารับการรักษาด้วย ReLEx ได้ตามมาตรฐานความปลอดภัย
 • มีความเข้าใจถึงการผ่าตัดด้วย ReLEx อย่างละเอียด และมีความคาดหวังที่ถูกต้อง

ประสบการณ์การรักษาด้วยวิธี ReLEx คลิก