ระหว่างการผ่าตัด ReLEx


 

1. ผู้เข้ารับการรักษาหยอดยาชา และนอนราบบนเตียงผ่าตัด VisuMax Femtosecond Laser
2. แพทย์ผู้ทำการผ่าตัดใช้ Femtosecond Laser แยกชั้นกระจกตาชั้นกลางให้เป็น Lenticule
3. แพทย์ผู้ทำการผ่าตัดเปิดแผลขนาดเล็ก 2-5 mm เพื่อใช้เครื่องมือพิเศษนำเอา Lenticule นั้นออกมา
4. ผิวกระจกตาจะสามารถสมานตัวได้เองภายในประมาณ 3 ชั่วโมง
5. หลังจากนั้นตาที่ได้รับการผ่าตัด จะถูกครอบด้วยฝาครอบตาพลาสติก ซึ่งมีช่องเล็กๆ สามารถมองลอดผ่านได้ไว้ 1 คืน เพื่อป้องกันการขยี้ตา และผู้เข้ารับการรักษาสามารถกลับบ้านได้ัทันที

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -