หลังการผ่าตัด

หลังการรักษาด้วย ReLEx


เพื่อให้การรักษาด้วย ReLEx ได้ผลดีที่สุด สิ่งสำคัญที่สุดหลังการรักษาด้วย ReLEx คือ

1. ผู้เข้ารับการรักษามาตรวจติดตามหลังการรักษาด้วย ReLEx ตามนัด ซึ่งมีจำนวนทั้งสิ้น 5 ครั้ง คือ หลังผ่าตัด 1 วัน / 1 สัปดาห์ / 1 เดือน / 3 เดือน และ 1 ปี หรือตามที่แพทย์เห็นสมควร
2. ผู้เข้ารับการรักษาต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัด
3. ผู้เข้ารับการรักษา และจักษุแพทย์ผู้ทำการรักษา มีการสื่อสารเพื่อปรึกษาและวางแผนการรักษาร่วมกัน มีความสัมพันธ์ทางการแพทย์ที่ดีต่อกัน โดยเฉพาะในกรณีที่การรักษายังไม่เป็นไปตามแผนการรักษา หรือยังไม่ตรงตามความคาดหวังของผู้เข้ารับการรักษาและญาติ

การตรวจติดตามหลังการรักษาด้วย ReLEx มีความสำคัญดังนี้

 • การตรวจติดตามหลังการผ่าตัดในช่วงแรกๆ (1 วัน, 1 สัปดาห์) เพื่อวิเคราะห์ว่า แผลผ่าตัดปกติหรือไม่ มีภาวะแทรกซ้อนใดๆ จากการผ่าตัดหรือไม่ เช่น การติดเชื้อแผลผ่าตัด ฯลฯ
 • เพื่อติดตามผลการรักษาว่าเป็นไปตามแผนการรักษาหรือไม่ เช่น มีสายตาขาด เกิน หรือไม่
 • เพื่อติดตามผลการรักษาว่า มีผลข้างเคียงใดๆ เกิดขึ้นหรือไม่ และมีการพัฒนาไปในทิศทางใด ดีขึ้น หรือแย่ลง ควรมีการรักษาใดๆ เพิ่มเติมหรือไม่ เช่น อาการตาแห้งหลังการรักษาด้วย ReLEx ในระยะแรกๆ ซึ่งจะบรรเทาลงด้วยการหยอดน้ำตาเทียม หรือในผู้เข้ารับการรักษาที่มีอาการตาแห้งมากๆ อาจรักษาด้วยการอุดท่อน้ำตา ฯลฯ
 • กรณีที่การรักษายังไม่เป็นไปตามแผนการรักษา เช่น ในผู้เข้ารับการรักษาที่มีค่าสายตาขาดหรือเกินหลังการผ่าตัด อาจแนะนำให้ผู้เข้ารับการรักษาใช้แว่นสายตาชั่วคราว จนกว่าค่าสายตาหลังการผ่าตัดคงที่ เพื่อพิจารณาทางเลือกในการแก้ไข ซึ่งจะต้องมีการตรวจติดตามหลังการผ่าตัด ถี่กว่าผู้เข้ารับการรักษาทั่วไป
 • ผู้เข้ารับการรักษามาตรวจติดตามหลังการรักษาด้วย ReLEx ตามนัด ซึ่งมีจำนวนทั้งสิ้น 5 ครั้ง คือ หลังผ่าตัด 1 วัน / 1 สัปดาห์ / 1 เดือน / 3 เดือน และ 1 ปี หรือตามที่แพทย์เห็นสมควร
 • เพื่อวิเคราะห์ว่าผลการรักษาเป็นไปตามที่ผู้เข้ารับการรักษาคาดหวังหรือไม่ หากไม่ตรงกับความคาดหวัง มีทางเลือกในการรักษาอื่นๆ เพิ่มเติมหรือไม่ อย่างไร

เงื่อนไขการตรวจติดตามหลังการรักษาด้วย ReLEx ของผู้เข้ารับการรักษา TRSC

 • อัตราค่าผ่าตัด รวมถึงการตรวจหลังการผ่าตัด 5 ครั้ง คือ หลังผ่าตัด 1 วัน / 1 สัปดาห์ / 1 เดือน / 3 เดือน และ 1 ปี (ไม่รวมค่ายาและเวชภัณฑ์ ในกรณีที่ต้องใช้เพิ่มเติมจากยาปกติที่จัดให้ ซึ่งผู้เข้ารับการรักษาส่วนใหญ่ไม่จำเป็นต้องใช้ยาและเวชภัณฑ์เพิ่มเติม)
 • ในผู้เข้ารับการรักษาบางราย ที่มีความจำเป็นต้องเข้ารับการตรวจเพิ่มเติมจากการตรวจปกติที่กำหนดไว้ในช่วงเวลา 1 ปีแรก หลังผ่าตัด ไม่มีค่าใช้จ่ายในการตรวจใดๆ (ยกเว้น ค่ายาและเวชภัณฑ์ที่ใช้)
 • ในผู้เข้ารับการรักษา ที่มีความจำเป็นต้องเติมเลเซอร์ เพื่อปรับแต่งค่าสายตาหลังการรักษา จะไม่มีค่าใช้จ่ายในการเติมเลเซอร์ ผู้เข้ารับการรักษาชำระเฉพาะค่ายาและเวชภัณฑ์เท่านั้น

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

การปฏิบัติตัวหลังการรักษาด้วย ReLEx ในแต่ละช่วงเวลา และอาการต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้

การปฏิบัติตัวหลังการรักษาด้วย ReLEx ในคืนแรก มีดังนี้

 • ผู้เข้ารับการรักษาควรหลับตาพักมากๆ สามารถลืมตาทำกิจวัตรที่จำเป็นได้
 • ห้ามแกะฝาครอบตาเด็ดขาด วัตถุประสงค์ของการใส่ฝาครอบตา คือ ป้องกันไม่ให้ผู้เข้ารับการรักษาขยี้ตา หากมีน้ำตาำไหลมากควรซับน้ำตานอกฝาครอบตานั้น หากฝาครอบตาไม่แน่น ผู้เข้ารับการรักษาสามารถติดพลาสเตอร์เพิ่มได้
 • ห้ามน้ำเข้าตาเด็ดขาด ทั้งนี้ผู้เข้ารับการรักษาสามารถอาบน้ำ แปรงฟันได้ ด้วยความระมัดระวัง
 • ในวันรุ่งขึ้น อาการต่างๆ ส่วนใหญ่จะดีขึ้นกว่า 80% ดังนั้นผู้เข้ารับการรักษาควรพยายามหลับให้ได้ในคืนแรก โดยรับประทานยานอนหลับ Valium (2 mg.) เพิ่มอีก 1-2 เม็ดจะช่วยให้สบายตามากขึ้น
 • เช้าวันรุ่งขึ้น ท่านอาจยังคงมีอาการเคืองตา แสบตาบ้างอาจเป็นข้างเดียวหรือทั้งสองข้างก็ได้ ในผู้เข้ารับการรักษาบางรายยังคงมีอาการแพ้แสงได้

อาการต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ หลังการรักษาด้วย ReLEx ทันทีและในคืนแรก มีดังนี้

 • อาการเคืองตาเหมือนมีเศษผงอยู่ในตา หรือใส่คอนแทคเลนส์สกปรก อาจมีน้ำตาไหลบ้าง ในตาข้างใดข้างหนึ่ง หรือทั้ง 2 ข้าง น้อยหรือมากแล้วแต่ผู้เข้ารับการรักษา บางคนไม่มีน้ำตาไหลเลย สำหรับบางคนซึ่งมีน้ำตาไหลมากๆ อาจจะแสบตา หนักตา และลืมตาไม่ขึ้น (อาการน้ำตาไหลมากๆ หมายถึง น้ำตาไหลพรูออกมาอย่างต่อเนื่อง 2-3 ชั่วโมง ซึ่งก็เป็นอาการปกติที่อาจเกิดขึ้นได้) ในผู้เข้ารับการรักษาบางรายอาจมีอาการคันตา หรือแพ้แสงได้
 • อาการปวดตาอาจพบได้ในผู้เข้ารับการรักษาบางราย สามารถบรรเทาปวดได้ด้วย Paracetamol (500mg.) ขนาด 1-2 เม็ด ทุก 4-6 ชั่วโมง

การปฏิบัติตัวหลังการรักษาด้วย ReLEx 1 วัน ถึง 1 สัปดาห์ และอาการต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้

 • หยอดน้ำตาเทียมบ่อยๆ เพื่อป้องกันภาวะตาแห้ง หยอดครั้งละ 1 หยดทุกชั่วโมง หรือบ่อยตามต้องการ
 • หยอดยาตามที่แพทย์สั่ง ประกอบด้วย ยาปฏิชีวนะ และยาแก้อักเสบ เป็นเวลา 1 สัปดาห์
 • ห้ามไม่ให้น้ำเข้าตาเป็นเวลา 3 วันหลังการผ่าตัด ควรสระผมที่ร้าน งดล้างหน้า ใช้การเช็ดหน้าแทน ผู้เข้ารับการรักษาอาบน้ำได้ตามปกติ แต่ระวังมิให้น้ำเข้าตา
 • ใช้ฝาครอบตาก่อนนอน 3 คืน รวมไปถึงการใช้ฝาครอบตาก่อนนอนกลางวันด้วย เพื่อป้องกันการขยี้ตาโดยไม่รู้ตัว
 • สามารถใช้สายตามองคอมพิวเตอร์ หรืออ่านหนังสือได้ แต่ควรหยอดน้ำตาเทียมบ่อยๆ และควรใช้สายตาช่วงสั้นๆ หยุดพักบ่อยๆ ทุก 10-15 นาที เพื่อป้องกันอาการตาแห้ง และการล้าตา
 • ผู้เข้ารับการรักษาสามารถเดินทางโดยเครื่องบินได้ปกติ แต่ควรหยอดน้ำตาเทียมบ่อยๆ หรือ ทุกๆ 30 นาที เนื่องจากอากาศในเครื่องบินมีความชื้นต่ำ ทำให้ตาแห้งได้
 • ผู้เข้ารับการรักษาควรหลับตาพักมากๆ สามารถลืมตาทำกิจวัตรที่จำเป็นได้
 • ผู้เข้ารับการรักษาสามารถแต่งหน้าได้ แต่ควรงดการแต่งหน้าบริเวณรอบดวงตา
 • ไม่แนะนำให้ออกกำลังกายใน 3 วันแรกหลังการผ่าตัดเนื่องจากไม่ต้องการให้เหงื่อเข้าตา
 • ควรหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝุ่นละออง และใส่แว่นกันแดดเมื่อเจอแสงจ้า

การปฏิบัติตัวหลังการรักษาด้วย ReLEx 1 สัปดาห์ ถึง 1 เดือน และอาการต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้

 • หลังจากเข้ารับการตรวจหลังผ่าตัด 1 สัปดาห์ ไม่มีข้อห้ามในการปฏิบัติตัวเป็นพิเศษใดๆ แล้ว จักษุแพทย์จะอนุญาตให้ล้างหน้า สระผม ทาครีมบำรุงใบหน้า และรอบดวงตาได้ตามปกติ
 • หยุดการใช้ยาปฏิชีวนะ ตามที่จักษุแพทย์สั่ง
 • ไม่ต้องครอบฝาครอบตาก่อนนอนแล้ว
 • หากต้องทำงาน ใช้สายตามากหรืออยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีฝุ่นละออง แนะนำให้หยอดน้ำตาเทียมต่อไปจนครบ 1 เดือน
 • สามารถเล่นกีฬา หรือออกกำลังกายได้ตามปกติ หากมีเหงื่อเข้าตา ให้กระพริบตาถี่ๆ ก็จะหายแสบตาเอง
 • หลังการผ่าตัดครบ 1 สัปดาห์ ผู้เข้ารับการรักษาสามารถว่ายน้ำ ดำน้ำได้ อย่างไรก็ตาม จักษุแพทย์ไม่แนะนำให้ลืมตาในน้ำ ทั้งน้ำสระ และน้ำทะเล (น้ำสระมีคลอรีน ซึ่งทำให้ระคายเคืองตา น้ำทะเลอาจมีสิ่้งสกปรกเจือปน ควรสวมแว่นกันน้ำเข้าตา หากท่านจะดำน้ำ)
 • ห้ามขยี้ตาโดยเด็ดขาด จักษุแพทย์แนะนำว่า ผู้เข้ารับการรักษาไม่ควรขยี้ตา ไม่ว่าจะเข้ารับการรักษาด้วย ReLEx หรือไม่ เพราะอาจทำให้เกิดการถลอกของกระจกตา ซึ่งอาจนำมาสู่การติดเชื้อได้
 • ระวังฝุ่นละอองเข้าตา ควรสวมแว่นกันแดด กันฝุ่นละออง หากต้องอยู่ในที่ที่มีแสงจ้า มีฝุ่นละอองหรือลมแรง
 • ใช้สายตาได้ตามปกติ แนะนำให้ใช้สายตาช่วงสั้นๆ และพักบ่อยๆ

ข้อมูลที่ควรทราบหลังจากการผ่าตัดครบ 1 เดือนเป็นต้นไป

 • ในช่วงหลังการผ่าตัด 1 - 3 เดือน ในผู้เข้ารับการรักษาบางรายอาจมีอาการตาแห้งชั่วคราว เนื่องจากเส้นประสาทบริเวณกระจกตาบางส่วนได้รับการรบกวน (การรักษา ReLEx บริเวณที่ถูกรบกวนในกระจกตาจะน้อยกว่าการผ่าตัดด้วยวิธีอื่น) สิ่งที่บ่งบอกอาการตาแห้ง เช่น มีอาการแสบตา การมองเห็นภาพเบลอ หรือมีอาการหนักๆ ตา ลืมตาไม่ค่อยขึ้น โดยเฉพาะช่วงหลังการใช้สายตานานๆ ในช่วงนี้ท่านควรหยอดน้ำตาเทียมชนิดที่ไม่มีสารกันเสียอย่างสม่ำเสมอเพื่อป้องกันอาการไม่สบายตาที่อาจเกิดขึ้นจากอาการตาแห้ง
 • หลังจากการตรวจหลังผ่าตัด 3 เดือนแล้ว ผู้เข้ารับการรักษาส่วนใหญ่จะมีอาการปกติ เหมือนก่อนการผ่าตัดทุกประการ ซึ่งการนัดครั้งต่อไป คือ การตรวจหลังการรักษาด้วย ReLEx 1 ปี
 • หากผู้เข้ารับการรักษามีอาการใดๆ ก็ตามที่ไม่สบายใจ กรุณาโทรติดต่อที่ปรึกษาส่วนตัว ซึ่งช่วยเหลือด้วยการให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์ หรือ ทำการนัดหมายเพื่อเข้ารับการตรวจกับแพทย์ต่อไป