ประสบการณ์การรักษาด้วยวิธี ReLEx

 

คุณฝ้ายฟู ภัทรานวัช เจ้าของ Chu Chocolate Bar & Cafe
ผู้เข้ารับการรักษาภาวะสายตาผิดปกติ ด้วยวิธี ReLEx

คุณธนาตย์ เสถียรถิระกุล นักแข่งรถ รายการ Fomula Renault 2.0
ผู้เข้ารับการรักษาภาวะสายตาผิดปกติ ด้วยวิธี ReLEx

คุณวริษา ภาสกรนที ลูกสาวคุณตัน ภาสกรนที และเจ้าของร้านอาหาร ส้มตำ Zabb อีลี่
ผู้เข้ารับการรักษาภาวะสายตาผิดปกติ ด้วยวิธี ReLEx

หมายเหตุ : ผลสำเร็จของการรักษาในผู้เข้ารับการรักษาแต่ละท่านอาจจะไม่เหมือนกัน แพทย์ของท่านจะประเมินโอกาสสำเร็จของการรักษาในวันที่ท่านมาตรวจ