ประสบการณ์การรักษาด้วยวิธี ReLEx

 

คุณฝ้ายฟู ภัทรานวัช เจ้าของ Chu Chocolate Bar & Cafe
ผู้เข้ารับการรักษาภาวะสายตาผิดปกติ ด้วยวิธี ReLEx

 

คุณมิ้นท์ มณฑล กสานติกุล : เจ้าของเพจ นักเดินทาง I Roam Alone

ผู้เข้ารับการรักษาภาวะสายตาผิดปกติ ด้วยวิธี ReLEx


หมายเหตุ : ผลสำเร็จของการรักษาในผู้เข้ารับการรักษาแต่ละท่านอาจจะไม่เหมือนกัน แพทย์ของท่านจะประเมินโอกาสสำเร็จของการรักษาในวันที่ท่านมาตรวจ