Femtosecond Laser – ตารางเปรียบเทียบเทคโนโลยี

Femtosecond Laser ตารางเปรียบเทียบเทคโนโลยี

ในปัจจุบันเทคโนโลยี Femtosecond Laser ที่ใช้ในการแยกชั้นกระจกตา ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และมีผลการรักษาเป็นที่ยอมรับว่าให้ผลการรักษาที่มีประภาพสูง ซึ่งในปัจจุบันมี Femtosecond Laser ที่ผลิต และใช้งาน 3 เครื่องด้วยกัน คือ Intralase จากประเทศอเมริกา, LDV ของบริษัท Ziemer ประเทศสวิตเซอร์แลนด์และ Carl Zeiss VisuMax จากประเทศเยอรมันนี

ทีมจักษุแพทย์ของ TRSC ได้มีการศึกษาการทำงานของเครื่อง Femtosecond Laser ชนิดต่าง ๆ ที่ได้ผลิตขึ้นมา เพื่อใช้ในการรักษาภาวะสายตาผิดปกติให้กับผู้มีปัญหาสายตา จนมีความมั่นใจว่า การใช้เทคโนโลยี Femtosecond Laser แยกชั้นกระจกตาให้ผลการรักษาที่ดีกว่าการใช้ใบมีดในการแยกชั้นกระจกตา อีกทั้งทีมจักษุแพทย์ของ TRSC มีประสบการณ์ในการใช้เครื่อง Femtosecond Laser มาแล้วทุกเครื่อง และได้ติดตามผลการรักษามาอย่างต่อเนื่องและมั่นใจว่า เครื่อง Carl Zeiss VisuMax Femtosecond Laser เป็น Femtosecond Laser ที่ได้รับการพัฒนามาจนถึงขีดสุดของเทคโนโลยี และเป็นเทคโนโลยีที่ให้ประสิทธิภาพในการรักษาที่สูงกว่าเครื่อง Femtosecond Laser อื่น ๆ


เปรียบเทียบการแยกชั้นกระจกตาโดยใช้ Femtosecond Laser กับ Microkeratome
เครื่องมือแยกชั้นกระจกMicrokeratomeFemtosecond Laser ของ Carl Zeiss VisuMax
ความรู้สึกกดทับ ตึงๆ หนักๆ ที่ตา เบามาก
อาการมืดไปของการมองเห็นในขณะแยกชั้นกระจกตา มี ไม่มี
เวลาที่ใช้แยกชั้นกระจกตา (ต่อข้าง) 15 - 20 วินาที 15 - 20 วินาที
ความแม่นยำในการกำหนดความหนา + + + + +
ความแม่นยำในการกำหนดความกว้าง + + + + + +
ปัญหาผิวตาถลอก เนื่องจากการแยกชั้นกระจกตา มีโอกาสเล็กน้อย (<1%) เนื่องจากส่วนของเครื่องจะกดและเคลื่อนผ่านบนผิวกระจกตา โอกาสต่ำมาก เนื่องจากส่วนของเครื่องแตะกระจกตาเพียงเบาๆ และไม่มีการเคลื่อนผ่านในขณะแยกชั้นกระจกตา
ความปลอดภัยโดยรวมในขั้นตอนแยกชั้นกระจกตา สูง สูงมาก

หมายเหตุ :
+ คือ ระดับของความแม่นยำ
++++ คือมีความแม่นยำมาก