ระหว่างการผ่าตัด FemtoLASIK

1. หลังจากได้รับการหยอดยาชาในตาที่จะเข้ารับการรักษา ผู้เข้ารับการรักษานอนราบอย่างสบายบนเตียงของเครื่อง Visumax เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการแยกชั้นกระจกตาด้วย Femtosecond Laser

2. ผู้รับการรักษานอนพัก 5 - 10 นาที ก่อนเข้าสู่ขั้นตอนเปิดชั้นกระจกตา

3. จักษุแพทย์ผู้ทำการรักษาเปิดชั้นกระจกตาที่ถูกแยกไว้แล้ว ใช้ Excimer Laser ปรับแต่งกระจกตา เพื่อให้มีความโค้งที่เหมาะสมต่อการมองเห็นที่ดีในตานั้นๆ

4. จักษุแพทย์ผู้ทำการรักษา ปิดกระจกตาที่แยกไว้กลับเข้าที่เดิม5. คนไข้สามารถมองเห็นทันทีหลังการผ่าตัด แพทย์จะปิดฝาครอบตาที่มีรูเล็กๆ มองผ่านได้ เพื่อป้องกันการขยี้ตา คนไข้กลับไปนอนพักที่บ้านเพื่อกลับมาเข้ารับการตรวจหลังการรักษาในวันรุ่งขึ้น

6. ในวันรุ่งขึ้น แพทย์จะวัดการมองเห็นและตรวจดูความเรียบร้อยของแผล ผู้รับการรักษาที่ TRSC มากกว่าร้อยละ 90 สามารถมองเห็นได้ในระดับ 20/20 ในวันแรกหลังจากผ่าตัด แต่การมองเห็นอาจไม่คงที่ในช่วงเดือนแรก แพทย์จะให้คำแนะนำวิธีการปฏิบัติตัวที่เหมาะสมและนัดตรวจหลังผ่าตัดครั้งต่อไป โดยปกติจะอยู่ในช่วง 1 สัปดาห์