หลังการผ่าตัด FemtoLASIK

คืนแรกหลังการรักษาด้วยวิธี FemtoLASIK

อาการหลังการรักษาด้วยวิธี FemtoLASIK คืนแรก จะมีอาการเคืองตา เหมือนมีเศษผงอยู่ในตา หรือใส่คอนแทคเลนส์สกปรก อาจมีน้ำตาไหลมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับคนไข้แต่ละท่าน โดยมีคำแนะนำในการปฏิบัติตัวในคืนแรก ดังนี้

 • หลังการผ่าตัดในคืนแรก ผู้เข้ารับการรักษาควรนอนหลับตาพักมากๆ แต่ผู้เข้ารับการรักษาสามารถลืมตาทำกิจวัตรที่จำเป็นได้ โดยคนไข้มองผ่านรูเล็กๆ ของฝาครอบตา
 • ผู้เข้ารับการรักษาที่ทำการผ่าตัดตอนกลางวัน ควรนอนหลับสั้นๆ หลังผ่าตัดอย่างน้อย 2-3 ชั่วโมง
 • ผู้เข้ารับการรักษาที่ทำผ่าตัดตอนเย็น ควรเข้านอนแต่หัวค่ำ โดยรับประทานยาคลายเครียดและยานอนหลับอ่อนๆ Valium 2 mg. 1-2 เม็ด หลังอาหารเย็น หรือหากท่านมียานอนหลับรับประทานประจำ ท่านสามารถใช้ได้ตามปกติ
 • หลังผ่าตัด คนไข้จะได้รับการปิดฝาครอบตาข้างที่ผ่าตัด ซึ่งฝาครอบตานี้จะมีรูเล็กๆ สามารถมองลอดได้ ห้ามผู้เข้ารับการรักษาแกะฝาครอบตาออกเด็ดขาด วัตถุประสงค์ของการใส่ฝาครอบตา คือ ป้องกันไม่ให้คนไข้ขยี้ตา หากมีน้ำตาไหลมาก ควรซับน้ำตานอกฝาครอบตาเท่านั้น หากฝาครอบตาไม่แน่น ผู้เข้ารับการรักษาควรติดพลาสเตอร์เพิ่ม
 • ผู้เข้ารับการรักษาสามารถปฏิบัติกิจวัตรประจำวันได้ แต่ด้วยความระมัดระวัง ห้ามน้ำเข้าตาเด็ดขาด สามารถอาบน้ำ แปรงฟันได้

หลังการรักษาด้วยวิธี FemtoLASIK

เพื่อให้การรักษาด้วย FemtoLASIK ได้ผลดีที่สุด สิ่งสำคัญที่สุดหลังการรักษาด้วย FemtoLASIK คือ

1. ผู้เข้ารับการรักษามาตรวจติดตามหลังรักษาด้วย FemtoLASIK ตามนัด ซึ่งมีจำนวนทั้งสิ้น 5 ครั้ง คือ หลังผ่าตัด 1 วัน/1 สัปดาห์/ 1 เดือน/ 3 เดือน/ และ 1 ปี และ/หรือ ตามที่แพทย์เห็นสมควร

2. ผู้เข้ารับการรักษาต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัด

3. ผู้เข้ารับการรักษา และจักษุแพทย์ผู้ทำการรักษา มีการสื่อสารเพื่อปรึกษาและวางแผนการรักษาร่วมกัน มีความสัมพันธ์ทางการแพทย์ที่ดีต่อกัน โดยเฉพาะ ในกรณีที่การรักษายังไม่เป็นไปตามแผนการรักษา หรือยังไม่ตรงตามความคาดหวังของผู้เข้ารับการรักษาและญาติ


การตรวจติดตามหลังผ่าตัด มีความสำคัญ ดังนี้

 • การตรวจติดตามหลังการผ่าตัดในช่วงแรกๆ 1 วัน ถึง 1 สัปดาห์ เพื่อประเมินว่าแผลผ่าตัดปกติหรือไม่ มีภาวะแทรกซ้อนใดๆ จากการผ่าตัดหรือไม่ เช่น การติดเชื้อแผลผ่าตัด ฯลฯ
 • เพื่อติดตามผลการรักษาว่าเป็นไปตามแผนการรักษาหรือไม่ เช่น มีสายตาขาด เกิน หรือไม่
 • เพื่อติดตามผลการรักษาว่า มีผลข้างเคียงใดๆ เกิดขึ้นหรือไม่ และมีการพัฒนาไปในทิศทางใด ดีขึ้น หรือแย่ลง ควรมีการรักษาใดๆเพิ่มเติมหรือไม่ เช่น อาการตาแห้งหลังการผ่าตัดเลสิคในระยะแรกๆ ซึ่งจะบรรเทาลงด้วยการหยอดน้ำตาเทียม หรือในคนไข้ที่มีอาการตาแห้งมากๆ อาจรักษาด้วยการอุดท่อน้ำตา ฯลฯ
 • เพื่อให้การรักษาเพิ่มเติม ในกรณีที่การรักษายังไม่เป็นไปตามแผนการรักษา แต่คนไข้มีปัญหาการใช้สายตาในชีวิตประจำวัน เช่น ในคนไข้ที่มีค่าสายตาขาด หรือเกินหลังการผ่าตัด อาจแนะนำให้คนไข้ใช้แว่นสายตาชั่วคราว จนกว่าค่าสายตาหลังการผ่าตัดคงที่ เพื่อประเมินการเติมเลเซอร์ ในการปรับแต่งค่าสายตาที่เหลือต่อไป ซึ่งจะต้องมีการตรวจติดตามหลังการผ่าตัดถี่กว่าคนไข้ทั่วไป
 • เพื่อประเมินว่าผลการรักษาเป็นไปตามที่คนไข้คาดหวังหรือไม่ หากไม่ตรงกับความคาดหวัง มีทางเลือกในการรักษาอื่นๆเพิ่มเติมหรือไม่ อย่างไร

เงื่อนไขการตรวจติดตามหลังการรักษาด้วย FemtoLASIK ของผู้เข้ารับการรักษา TRSC

 • อัตราค่าผ่าตัด รวมถึงการตรวจหลังการผ่าตัด 5 ครั้ง คือ หลังผ่าตัด 1วัน/ 1 สัปดาห์/ 1 เดือน/ 3 เดือน/ และ 1 ปี (ไม่รวมค่ายาและเวชภัณฑ์ ในกรณีที่ต้องใช้เพิ่มเติมจากยาปกติที่จัดให้ ซึ่งผู้เข้ารับการรักษาส่วนใหญ่ไม่จำเป็นต้องใช้ยาและเวชภัณฑ์เพิ่มเติม)
 • ในผู้เข้ารับการรักษาบางราย ที่มีความจำเป็นต้องเข้ารับการตรวจเพิ่มเติมจากการตรวจปกติที่กำหนดไว้ ในช่วงเวลา 1 ปีแรก หลังผ่าตัด ไม่มีค่าใช้จ่ายในการตรวจใดๆ (ยกเว้น ค่ายาและเวชภัณฑ์ ที่ใช้)
 • ในผู้เข้ารับการรักษา ที่มีความจำเป็นต้องเติมเลเซอร์ เพื่อปรับแต่งค่าสายตาหลังการรักษา จะไม่มีค่าใช้จ่ายในการเติมเลเซอร์ ผู้เข้ารับการรักษาชำระเฉพาะค่ายาและเวชภัณฑ์ เท่านั้น ท่านสามารถที่จะทราบข้อมูลเพิ่มได้ในวันที่ท่านมาทำการตรวจวิเคราะห์สภาพตา ที่ TRSC

ท่านสามารถที่จะทราบข้อมูลเพิ่มได้ในวันที่ท่านมาทำการตรวจประเมินสภาพตา ที่ TRSC


ข้อปฏิบัติหลังการผ่าตัด FemtoLASIK โดยสังเขป

 • ผู้เข้ารับการรักษาห้ามขยี้ตาเด็ดขาด ผู้เข้ารับการรักษาอาจมีอาการคันตาได้ เนื่องจากผู้เข้ารับการรักษายังไม่สามารถล้างหน้าได้ หากมีอาการคัน คนไข้ล้างมือให้สะอาด ใช้นิ้วชี้แตะเบาๆ ที่หัวตาหรือหางตาเท่านั้น
 • ยังคงห้ามไม่ให้น้ำเข้าตา (จนกว่าจะตรวจครบ 1 สัปดาหกับจักษุแพทย์แล้ว) ควรสระผมที่ร้าน งดล้างหน้า ใช้การเช็ดหน้าแทน ผู้เข้ารับการรักษาอาบน้ำได้ตามปกติ แต่ระวังมิให้น้ำเข้าตา
 • หยอดยาปฏิชีวนะที่แพทย์สั่ง เพื่อป้องกันการติดเชื้อ วันละ 4 ครั้ง
 • หากมีอาการตาแห้ง หรือระคายเคืองตา ท่านสามารถหยอดน้ำตาเทียม ได้บ่อยเท่าที่ต้องการ
 • ผู้เข้ารับการรักษายังคงใส่ฝาครอบตาก่อนนอนทุกคืน จนกว่าจะกลับมาพบแพทย์ครั้งต่อไป รวมไปถึงการใส่ฝาครอบตาก่อนนอนกลางวันด้วย เพื่อป้องกันการขยี้ตาโดยไม่รู้ตัว
 • ผู้เข้ารับการรักษาสามารถทำงานได้ตามปกติ
 • ควรงดการแต่งหน้าบริเวณรอบดวงตาเป็นเวลา 2 สัปดาห์