ประสบการณ์การรักษาด้วยวิธี FemtoLASIK

คุณสิริลักษณ์ ตันสิริ นักพูดสร้างแรงบันดาลใจ ผู้เขียนหนังสือปลุกยักษ์
ผู้เข้ารับการรักษาภาวะสายตาผิดปกติด้วยวิธี FemtoLASIK

คุณตุนท์ มหาดำรงค์กุล ผู้บริหารนาฬิกาโอเรียนท์ และโอริส ในเครือบริษัท โทรคาเดโร ไทม์ กรุ๊ป
ผู้เข้ารับการรักษาภาวะสายตาผิดปกติ ด้วยวิธี FemtoLASIK

หมายเหตุ : ผลสำเร็จของการรักษาในผู้เข้ารับการรักษาแต่ละท่านอาจจะไม่เหมือนกัน แพทย์ของท่านจะประเมินโอกาสสำเร็จของการรักษาในวันที่ท่านมาตรวจ