เทคโนโลยีในการรักษาเลสิค

ทีมแพทย์ TRSC เลือกเครื่องมือทางการแพทย์ที่มีเทคโนโลยีทันสมัยที่สุดเรามีเครื่องเลเซอร์ให้เลือกตามความเหมาะสมกับผู้รับการรักษาแต่ละท่าน เพื่อให้ผลการรักษาที่ดีที่สุด ปัจจุบันเทคโนโลยีในการรักษาสายตาด้วยวิธี LASIK / PRK ได้รับการพัฒนาให้ก้าวล้ำนำหน้า เพิ่มโอกาสการมองเห็นที่ดียิ่งขึ้น TRSC จึงคัดสรรหลากหลายเทคโนโลยี มาให้เลือกตามความเหมาะสมกับดวงตาของคนไข้แต่ละท่าน

Ultimate LASIK (Wavefront) เป็นเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุด

สายตาสั้น สายตายาวโดยกำเนิด และสายตาเอียง ถือเป็น “ความเพี้ยนของการรวมแสงระดับต่ำ” นอกเหนือจากนี้ ดวงตาของเรายังมี “ความเพี้ยนของการรวมแสงระดับสูง” ซึ่งไม่สามารถแก้ไขด้วยแว่นสายตาหรือคอนแทคเลนส์ ความเพี้ยนของการรวมแสง ระดับสูงนี้มักก่อให้เกิดการเห็น แสงกระจาย (Glare) หรือ มีรัศมีรอบดวงไฟ (Halo) ซึ่งเป็นปัญหาการมองเห็นในเวลากลางคืนและส่งผลให้ความชัดเจนในการมองเห็นด้อยลงได้

Wavefront สามารถตรวจจับความเพี้ยนของการรวมแสงทั้ง 2 ระดับ ออกมาได้และสร้างรูปแบบการรักษาเฉพาะดวงตาดวงนั้นออกมา เชื่อมโยงโดยตรง กับเครื่องเลเซอร์ และสั่งให้เครื่องเลเซอร์รักษาไปตามนั้นได้ ซึ่งนอกจากทำให้ได้ค่าสายตาปกติแล้ว ยังช่วยคงสภาพความโค้งของกระจกตาให้ใกล้เคียงธรรมชาติโดยมีข้อมูล จากการวัด Wavefront เป็นแนวทางในการรักษา

นอกจากนี้ ด้วยความเร็วในการยิงเลเซอร์ที่สูงกว่าของ Ultimate LASIK การรักษาจึงรวดเร็ว ช่วยให้คนไข้สบายขึ้น ลดความเครียดขณะรับการรักษา และประการสำคัญ ได้รับการรักษาที่ถูกต้อง แม่นยำมากกว่า Ultimate LASIK ผสมผสานข้อดีของระบบ Optimization และ Wavefront เข้าไว้ด้วยกัน จึงช่วยเพิ่มโอกาสที่จะมีคุณภาพการมองเห็นที่ยอดเยี่ยมในระดับที่เหนือกว่ามาตรฐาน

Optimum LASIK

เป็นเทคโนโลยีที่ใช้รักษาภาวะสายตาสั้น สายตายาวโดยกำเนิด และสายตาเอียง โดยใช้เลเซอร์ที่ใช้สูตรการคำนวณการยิงเลเซอร์ในลักษณะพิเศษ เรียกว่าระบบ Optimization ซึ่งจะช่วยคงรูปร่างกระจกตาของคนไข้ให้ใกล้เคียงธรรมชาติภายหลังการรักษา ระหว่างผ่าตัด จักษุแพทย์ผู้ทำผ่าตัดจะปรับเปลี่ยนรูปร่างกระจกตาให้เป็นไปตามธรรมชาติ ทั้งความหนา และค่าสายตาคนไข้แต่ละท่าน Optimum LASIK สามารถรักษาความเป็นธรรมชาติของรูปร่างกระจกตาดังกล่าวข้างต้น ทำให้คุณภาพการมองเห็นดีกว่าการรักษาทั่วไป นอกจากนั้น ยังช่วยลดปัญหาการเกิดแสงกระจายหลังการรักษาได้ดีอีกด้วย