ระหว่างการผ่าตัดเลสิค

1. เริ่มด้วยการหยอดตาด้วยยาปฏิชีวนะและยาชา

ก่อนการผ่าตัดประมาณ 20 นาที

2. ผู้รับการรักษานอนราบบนเตียงของเครื่องเอ็กไซเมอร์เลเซอร์

การผ่าตัดเริ่มด้วยการทำความสะอาดบริเวณรอบๆ ดวงตา เพื่อให้เกิดภาวะปราศจากเชื้อ หลังจากนั้น แพทย์ใส่เครื่องมือช่วยเปิดตา แล้วทำการแยกชั้นกระจกตา ด้วยเครื่องแยกชั้นกระจกตา Microkeratome ชั้นของกระจกตาที่แยกออกมานี้ จะหนาประมาณ 1 ใน 3 ของความหนาของกระจกตาทั้งหมด ขั้นตอนนี้ใช้เวลาประมาณ 30 นาที โดยที่การตัดจริงๆ ใช้เวลาเพียง 3 วินาทีเท่านั้น กระจกตาที่ถูกแยกชั้นออกมาจะถูกพับไว้ด้านบน โดยมีขั้วติดอยู่เหมือนบานพับ

3. จากนั้นแพทย์จะใช้ Excimer Laser ขัดเนื้อกระจกตาชั้นกลางเพื่อเปลี่ยนความโค้งของกระจกตาโดยรวม

ซึ่ง Excimer Laser เป็นเลเซอร์ความยาวคลื่นสั้น ระดับ Ultraviolet (193 NM) เป็นแสงเลเซอร์แบบเย็น ซึ่งจะทำปฏิกิริยาเฉพาะพื้นผิวที่สัมผัสเท่านั้น ไม่สามารถทะลุผ่านกระจกตาเข้าไปในลูกตาได้ จึงไม่ทำอันตรายต่อเนื้อเยื่อข้างเคียงหรือภายในลูกตาแต่อย่างใด

  • ในกรณีสายตาสั้น เลเซอร์จะปรับให้ความโค้งของกระจกตาส่วนกลางน้อยลง
  • ในกรณีสายตายาวโดยกำเนิด เลเซอร์จะปรับให้ความโค้งของกระจกตาส่วนกลางมากขึ้น
  • ในกรณีสายตาเอียง เลเซอร์จะเลือกปรับให้ความโค้งของผิวกระจกตาในแนวต่างๆ มีความโค้งสม่ำเสมอ

4. หลังจากนั้นแพทย์จะปิดกระจกตาที่แยกชั้นพับไว้กลับที่เดิม


5. ผิวกระจกตาจะสามารถสมานตัวได้เองภายใน 3–5 นาที

โดยไม่ต้องเย็บ จากนั้นจะครอบตาด้วยฝาครอบตาพลาสติกโดยติดเทปไว้ ฝาครอบตามีรูเล็ก ๆ ทั้งอัน สามารถมองผ่านได้ผู้รับการรักษาสามารถกลับบ้านได้เลย โดยจะต้องปิดฝาครอบตาไว้ 1 คืน เพื่อป้องกันการขยี้ตา แพทย์จะนัดเปิดฝาครอบตาในวันรุ่งขึ้น

6. ในวันรุ่งขึ้น แพทย์จะวัดการมองเห็นและตรวจดูความเรียบร้อยของแผล

ผู้รับการรักษาที่ TRSC มากกว่าร้อยละ 90 สามารถมองเห็นได้ในระดับ 20/20 ในวันแรกหลังจากผ่าตัด แต่การมองเห็นอาจไม่คงที่ในช่วงเดือนแรก แพทย์จะให้คำแนะนำวิธีการปฏิบัติตัวที่เหมาะสมและนัดตรวจหลังผ่าตัดครั้งต่อไป โดยปกติจะอยู่ในช่วง 1 สัปดาห์