หลังการผ่าตัดเลสิค

คืนแรกหลังการผ่าตัดเลสิค (LASIK)

อาการหลังการผ่าตัดเลสิค (LASIK) คืนแรก จะมีอาการเคืองตา เหมือนมีเศษผงอยู่ในตา หรือใส่คอนแทคเลนส์สกปรก อาจมีน้ำตาไหลมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับคนไข้แต่ละท่าน โดยมีคำแนะนำในการปฏิบัติตัวในคืนแรก ดังนี้

 • หลังการผ่าตัดในคืนแรก คนไข้ควรนอบหลับตาพักมากๆ แต่คนไข้สามารถลืมตาทำกิจวัตรที่จำเป็นได้ โดยคนไข้มองผ่านรูเล็กๆ ของฝาครอบตา
 • คนไข้ที่ทำการผ่าตัดตอนกลางวัน ควรนอนหลับสั้นๆ หลังผ่าตัดอย่างน้อย 2-3 ชั่วโมง
 • คนไข้ที่ทำผ่าตัดตอนเย็น ควรเข้านอนแต่หัวค่ำ โดยรับประทานยาคลายเครียดและยานอนหลับอ่อนๆ Valium 2 mg. 1-2 เม็ด หลังอาหารเย็น หรือหากท่านมียานอนหลับรับประทานประจำ ท่านสามารถใช้ได้ตามปกติ
 • หลังผ่าตัด คนไข้จะได้รับการปิดฝาครอบตาข้างที่ผ่าตัด ซึ่งฝาครอบตานี้จะมีรูเล็กๆ สามารถมองลอดได้ ห้ามคนไข้แกะฝาครอบตาออกเด็ดขาด วัตถุประสงค์ของการใส่ฝาครอบตา คือ ป้องกันไม่ให้คนไข้ขยี้ตา หากมีน้ำตาไหลมาก ควรซับน้ำตานอกฝาครอบตาเท่านั้น หากฝาครอบตาไม่แน่น คนไข้ควรติดพลาสเตอร์เพิ่ม
 • คนไข้สามารถปฏิบัติกิจวัตรประจำวันได้ แต่ด้วยความระมัดระวัง ห้ามน้ำเข้าตาเด็ดขาด สามารถอาบน้ำ แปรงฟันได้

หลังการผ่าตัดเลสิค (LASIK)

เพื่อให้การรักษาเลสิค (LASIK) เป็นไปตามแผนการรักษาและได้ผลดีที่สุด สิ่งที่สำคัญที่สุดหลังการผ่าตัดเลสิค (LASIK) มี 2 ประการ

 • การที่คนไข้กลับมารับการตรวจติดตามผลการรักษาหลังผ่าตัด ซึ่งการตรวจติดตามหลังผ่าตัดคนไข้เลสิค (LASIK) มีจำนวนทั้งสิ้น 5 ครั้ง คือ หลังผ่าตัด 1 วัน/ 1สัปดาห์/ 1 เดือน/ 3 เดือน/ และ 1 ปี
 • การที่คนไข้และจักษุแพทย์ผู้ทำการรักษา มีความสัมพันธ์ทางการแพทย์ที่ดีต่อกัน มีการปรึกษาและวางแผนการรักษาร่วมกัน โดยเฉพาะ ในกรณีที่การรักษายังไม่เป็นไปตามแผนการรักษา หรือยังไม่ตรงตามความคาดหวังของคนไข้และญาติ

การตรวจติดตามหลังผ่าตัด มีความสำคัญ ดังนี้

 • การตรวจติดตามหลังการผ่าตัดในช่วงแรกๆ 1 วัน ถึง 1 สัปดาห์ เพื่อประเมินว่าแผลผ่าตัดปกติหรือไม่ มีภาวะแทรกซ้อนใดๆ จากการผ่าตัดหรือไม่ เช่น การติดเชื้อแผลผ่าตัด ฯลฯ
 • เพื่อติดตามผลการรักษาว่าเป็นไปตามแผนการรักษาหรือไม่ เช่น มีสายตาขาด เกิน หรือไม่
 • เพื่อติดตามผลการรักษาว่า มีผลข้างเคียงใดๆ เกิดขึ้นหรือไม่ และมีการพัฒนาไปในทิศทางใด ดีขึ้น หรือแย่ลง ควรมีการรักษาใดๆเพิ่มเติมหรือไม่ เช่น อาการตาแห้งหลังการผ่าตัดเลสิคในระยะแรกๆ ซึ่งจะบรรเทาลงด้วยการหยอดน้ำตาเทียม หรือในคนไข้ที่มีอาการตาแห้งมากๆ อาจรักษาด้วยการอุดท่อน้ำตา ฯลฯ
 • เพื่อให้การรักษาเพิ่มเติม ในกรณีที่การรักษายังไม่เป็นไปตามแผนการรักษา แต่คนไข้มีปัญหาการใช้สายตาในชีวิตประจำวัน เช่น ในคนไข้ที่มีค่าสายตาขาด หรือเกินหลังการผ่าตัด อาจแนะนำให้คนไข้ใช้แว่นสายตาชั่วคราว จนกว่าค่าสายตาหลังการผ่าตัดคงที่ เพื่อประเมินการเติมเลเซอร์ ในการปรับแต่งค่าสายตาที่เหลือต่อไป ซึ่งจะต้องมีการตรวจติดตามหลังการผ่าตัดถี่กว่าคนไข้ทั่วไป
 • เพื่อประเมินว่าผลการรักษาเป็นไปตามที่คนไข้คาดหวังหรือไม่ หากไม่ตรงกับความคาดหวัง มีทางเลือกในการรักษาอื่นๆเพิ่มเติมหรือไม่ อย่างไร

เงื่อนไขการตรวจติดตามหลังผ่าตัดของคนไข้ TRSC

 • อัตราค่าผ่าตัด รวมถึงการตรวจฟรีภายหลังการผ่าตัด 5 ครั้ง (ไม่รวมค่ายาและเวชภัณฑ์) คือ หลังผ่าตัด 1 วัน/ 1 สัปดาห์/ 1 เดือน/ 3 เดือน/ และ 1 ปี
 • กรณีที่คนไข้บางราย จำเป็นต้องรับการตรวจเพิ่มเติมจากที่กำหนดไว้ ในช่วงระยะเวลา 1 ปี หลังการผ่าตัด จะไม่เสียค่าใช้จ่ายในการตรวจ (ยกเว้นค่ายาและเวชภัณฑ์ตามจริง)
 • ในคนไข้บางรายที่จำเป็นต้องเติมเลเซอร์ จะเป็นการปรึกษาร่วมกัน ระหว่างผู้เข้ารับการรักษา และแพทย์ ซึ่งจะพิจารณาเติมเลเซอร์ เมื่อค่าสายตาของผู้เข้ารับการรักษาคงที่แล้ว โดยคนไข้ชำระเฉพาะค่ายาและเวชภัณฑ์ เท่านั้น

ท่านสามารถที่จะทราบข้อมูลเพิ่มได้ในวันที่ท่านมาทำการตรวจประเมินสภาพตา ที่ TRSC

ข้อปฏิบัติหลังการผ่าตัดเลสิค (LASIK) โดยสังเขป

 • คนไข้ห้ามขยี้ตาเด็ดขาด คนไข้อาจมีอาการคันตาได้ เนื่องจากคนไข้ยังไม่สามารถล้างหน้าได้ หากมีอาการคัน คนไข้ล้างมือให้สะอาด ใช้นิ้วชี้แตะเบาๆ ที่หัวตาหรือหางตาเท่านั้น
 • ยังคงห้ามไม่ให้น้ำเข้าตา (จนกว่าจะตรวจครบ 1 สัปดาหกับจักษุแพทย์แล้ว) ควรสระผมที่ร้าน งดล้างหน้า ใช้การเช็ดหน้าแทน คนไข้อาบน้ำได้ตามปกติ แต่ระวังมิให้น้ำเข้าตา
 • หยอดยาปฏิชีวนะที่แพทย์สั่ง เพื่อป้องกันการติดเชื้อ วันละ 4 ครั้ง
 • หากมีอาการตาแห้ง หรือระคายเคืองตา ท่านสามารถหยอดน้ำตาเทียม ได้บ่อยเท่าที่ต้องการ
 • คนไข้ยังคงใส่ฝาครอบตาก่อนนอนทุกคืน จนกว่าจะกลับมาพบแพทย์ครั้งต่อไป รวมไปถึงการใส่ฝาครอบตาก่อนนอนกลางวันด้วย เพื่อป้องกันการขยี้ตาโดยไม่รู้ตัว
 • คนไข้สามารถทำงานได้ตามปกติ
 • ควรงดการแต่งหน้าบริเวณรอบดวงตาเป็นเวลา 2 สัปดาห์