การรักษาด้วยวิธี PRK (Photorefractive Keratectomy)

ในคนไข้บางรายที่แพทย์พิจารณาแล้ว สรุปว่าสามารถทำผ่าตัดรักษาสายตาได้โดยที่ไม่มีข้อห้าม แต่มีภาวะบางอย่างซึ่งไม่เหมาะสมกับการผ่าตัดด้วยวิธีเลสิค (LASIK) แพทย์อาจจะเสนอการผ่าตัดด้วยวิธี PRK แทน

ลอกผิวกระจกตาที่อยู่
ด้านนอกสุดออก
มีลักษณะคล้ายผิวถลอก ใช้ Excimer Laser ปรับ
แต่งความโค้งของ
ผิวกระจกตาโดยตรง
ปิดกระจกตาด้วย
คอนแทคเลนส์
แบบไม่มีค่าสายตา

PRK คืออะไร

PRK เป็นวิธีการผ่าตัดรักษาสายตาผิดปกติ (สายตาสั้น สายตายาวโดยกำเนิด และสายตาเอียง) แบบถาวรวิธีหนึ่ง โดยการลอกผิวกระจกตาที่อยู่ด้านนอกสุด (ที่เรียกว่า Epithelium) ของกระจกตาออกก่อน ซึ่งจะมีลักษณะคล้ายผิวถลอก แล้วใช้ Excimer Laser ปรับแต่งความโค้งของผิวกระจกตาโดยตรง วิธีนี้เป็นวิธีที่มีมาก่อนเลสิค หลายสิบปี และยังใช้จนถึงปัจจุบัน


จะทำ PRK ในกรณีใด แพทย์จะพิจารณาทำ PRK ในคนไข้ที่สายตาสั้น และเอียงไม่เกิน 800 แต่กระจกตาบาง

 • มีประวัติกระจกตาถลอกง่าย หรือมี Recurrent Erosion
 • มีภาวะตาแห้งกว่าปกติและรักษายาก
 • เหตุผลทางอาชีพ เช่น สอบเป็นนักบิน
 • ผู้ที่เป็นโรคต้อหินในบางราย ซึ่งแพทย์เฉพาะทางต้อหินพิจารณาแล้วว่าสามารถรักษาสายตาผิดปกติได้
 • ผู้ที่มีความโค้งกระจกตาผิดรูปไม่เหมาะที่จะแยกชั้นกระจกตา
การทำเลสิคแบบ PRK จะเป็นการทำเลสิคเพียงวิธีเดียวที่อนุญาต สำหรับผู้ที่จะสอบเป็นนักบิน

ข้อดีของการรักษาด้วยวิธี PRK

 • เป็นการรักษาภาวะสายตาผิดปกติอย่างถาวร
 • มีโอกาสเกิดผลข้างเคียงน้อย
 • ไม่ต้องฉีดยาชา เพียงแต่ใช้ยาชาหยอดตา และไม่มีการเย็บแผล
 • กลับบ้านได้ทันทีหลังการผ่่าตัด

PRKกับการเพิ่มคุณภาพชีวิต

 • PRK เปิดอิสระแห่งการมองเห็น ลดการพึ่งพาแว่นและคอนแทคเลนส์
 • PRK เพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพบางอาชีพ เช่น นักบิน แอร์โฮสเตส ทหาร ตำรวจ เป็นต้น
 • PRK เพิ่มความสะดวกสบายในการดำเนินชีวิต ไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับแว่นหรือคอนแทคเลนส์
 • PRK เพิ่มความคล่องตัวในการประกอบกิจกรรม งานอดิเรกหรือกีฬา โดยเฉพาะกีฬา ทางน้ำ และกีฬากลางแจ้ง
 • PRK เสริมสร้างบุคลิกภาพ