ระหว่างการผ่าตัด PRK
หยอดยาชาและยาปฏิชีวนะ พบแพทย์ก่อนผ่าตัด ปรับกระจกตาด้วยเลเซอร์ ปิดฝาครอบตา

1. เริ่มด้วยการหยอดตาด้วยยาปฏิชีวนะและยาชา

ก่อนการผ่าตัดประมาณ 20 นาที

2. ผู้รับการรักษานอนราบบนเตียงของเครื่องเอ็กไซเมอร์เลเซอร์

การผ่าตัดเริ่มด้วยการทำความสะอาดบริเวณรอบๆ ดวงตา เพื่อให้เกิดภาวะปราศจากเชื้อ หลังจากนั้น แพทย์จะลอกผิวกระจกตาชั้นนอกสุดออก เพื่อให้เลเซอร์ลงไปสัมผัสกับเนื้อเยื่อกระจกตาชั้นกลางได้ (ถ้าเป็นวิธีเลสิค (LASIK) จะใช้เครื่องแยกชั้นกระจกตาเป็นเครื่องมือแยก) จากขั้นตอนนี้จะทำให้เกิดแผลถลอกที่ผิวกระจกตา

3. จากนั้นแพทย์จะใช้ Excimer Laser ขัดเนื้อกระจกตาชั้นกลางเพื่อเปลี่ยนความโค้งของกระจกตาโดยรวม

ซึ่ง Excimer Laser เป็นเลเซอร์ความยาวคลื่นสั้น ระดับ Ultraviolet (193 NM) เป็นแสงเลเซอร์แบบเย็น ซึ่งจะทำปฏิกิริยาเฉพาะพื้นผิวที่สัมผัสเท่านั้น ไม่สามารถทะลุผ่านกระจกตาเข้าไปในลูกตาได้ จึงไม่ทำอันตรายต่อเนื้อเยื่อข้างเคียงหรือภายในลูกตาแต่อย่างใด

  • ในกรณีสายตาสั้น เลเซอร์จะปรับให้ความโค้งของกระจกตาส่วนกลางน้อยลง
  • ในกรณีสายตายาวโดยกำเนิด เลเซอร์จะปรับให้ความโค้งของกระจกตาส่วนกลางมากขึ้น
  • ในกรณีสายตาเอียง เลเซอร์จะเลือกปรับให้ความโค้งของผิวกระจกตาในแนวต่างๆ มีความโค้งสม่ำเสมอ

4. เมื่อเสร็จขั้นตอนนี้ แพทย์จะใส่คอนแทคเลนส์ไว้เพื่อช่วยลดอาการระคายเคืองตา

เพราะแผลถลอกจากการลอกเนื้อเยื่อผิวชั้นนอก และยังมีประโยชน์ คือ ช่วยเร่งการหายของแผลถลอกให้แผลปิดเร็วขึ้นด้วย

5. ตามปกติแผลถลอกนี้จะหายได้เอง ใช้ระยะเวลาประมาณ 3-5 วัน แล้วแต่บุคคล


6. ผู้รับการรักษาสามารถกลับบ้านได้้เลย โดยจะต้องปิดฝาครอบตาไว้ 1 คืน

เพื่อป้องกันการขยี้ตา แพทย์จะนัดเปิดฝาครอบตาในวันรุ่งขึ้น เพื่อวัดการมองเห็น ตรวจดูความเรียบร้อยของแผล ตลอดจนให้คำแนะนำวิธีการปฏิบัติตัวที่เหมาะสมและนัดตรวจหลังผ่าตัดครั้งต่อไป