FAQs PRK

 • Q

  PRK คืออะไร ?

  A

  PRK ย่อมาจาก Photorefractive Keratectomy ซึ่งเป็นวิธีการรักษาสายตาผิดปกติวิธีหนึ่ง การรักษาด้วยวิธี PRK เริ่มใช้ในช่วงทศวรรษที่ 80 และเป็นวิธีดั้งเดิมในการรักษาสายตาผิดปกติ

 • Q

  PRK เหมือนกับ LASIK หรือไม่?

  A

  PRK คล้ายกับ LASIK เนื่องจากทั้งสองวิธีมีการใช้ Excimer Laser ไปปรับแต่งความโค้งของกระจกตาเหมือนกัน แต่วิธี LASIK จะช่วยถนอมกระจกตาชั้น epithelium ซึ่งเป็นเนื้อเยื่อชั้นนอกสุดของดวงตา เพราะศัลยแพทย์จะทำการแยกชั้นกระจกตาและพับไว้ ในการรักษาด้วยวิธี PRK กระจกตาชั้น epithelium จะถูกลอกออก วิธี PRK จะใช้เครื่องมือน้อยกว่าและไม่มีการแยกชั้นกระจกตา

 • Q

  จะทำ PRK ในกรณีใดบ้าง?

  A

  ศัลยแพทย์จะพิจารณาทำPRK ในกรณีต่อไปนี้
  - คนไข้กระจกตาบาง
  - คนไข้มีภาวะตาแห้ง
  - คนไข้ซึ่งมีประวัติกระจกตาถลอกง่าย
  - เหตุผลทางอาชีพ เช่น นักบิน
  - คนไข้มีประวัติเป็นต้อหิน

 • Q

  การหายของแผลสำหรับวิธีการของ PRK ต่างจาก LASIK อย่างไร?

  A

  การหายของแผลจากการรักษาด้วยวิธี PRK จะใช้เวลานานกว่าการรักษาด้วยวิธี LASIK โดยปกติคนไข้จะมีอาการ เคืองตา แสบตา ลืมตาไม่ขึ้น มองเห็นไม่ชัดเจน สู้แสงไม่ได้ ตาแดงและน้ำตาไหล ระดับอาการของคนไข้จะแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล สาเหตุที่การหายของแผลที่รักษาด้วยวิธี PRK ใช้เวลานานเนื่องจากผิวกระจกตาต้องใช้เวลาในการสมานตัวเอง การหายของแผลจะใช้เวลาประมาณ 3 - 5 วัน

 • Q

  ใช้เวลากี่วันจึงจะกลับไปทำงานได้่?

  A

  การดูแลรักษาหลังการผ่าตัดสำหรับวิธี PRK จะต่างจาก LASIK โดยทั่วไปคนไข้จะต้องกลับมาพบแพทย์ทุกวันเป็นเวลา 5 วันหลังการผ่าตัด การมาพบแพทย์เป็นสิ่งจำเป็นเนื่องจากแพทย์ต้องตรวจดูการสมานของแผลที่กระจกตาและความเสี่ยงในการติดเชื้อ

 • Q

  ข้อจำกัดของวิธี PRK มีอะไรบ้าง?

  A

  วิธี PRK สามารถรักษาภาวะสายตาสั้นและสายตาเอียงไม่เกิน 800

 • Q

  หลังจากผ่าตัดจะสามารถมองเห็นได้ชัดเจนทันทีเลยหรือไม่?

  A

  โดยทั่วไปการมองเห็นจะดีในวันแรกแต่หลังจากนั้นอาจไม่ชัดเจนเนื่องจากการสมานตัวของกระจกตา การมองเห็นจะยังไม่คงที่และความชัดเจนในการมองเห็นจะแตกต่างกันไปในแต่ละวัน หรือแม้แต่ในวันเดียวกันก็ตาม เมื่อแผลหายสนิทแล้ว การมองเห็นจะค่อยๆ ดีขึ้น แต่อาจใช้เวลาประมาณ 2 สัปดาห์กว่าการมองเห็นจะเข้าสู่ระดับปกติ

 • Q

  การตรวจหลังการผ่าตัดมีอะไรบ้าง?

  A

  ภายใน 1 ปีหลังจากการผ่าตัด คนไข้จะได้รับการตรวจฟรีภายหลังการผ่าตัด 10 ครั้งได้แก่ 1 วัน, 2 วัน, 3 วัน, 4 วัน, 5 วัน, 2 สัปดาห์, 1 เดือน, 2 เดือน, 3 เดือนและ 1 ปี

 • Q

  การเตรียมตัวสำหรับการรักษาด้วยวิธี PRK มีอะไรบ้าง?

  A

  การเตรียมตัวก่อนทำการรักษาด้วยวิธี PRK จะต้องงดใส่คอนเทคเลนส์ และงดการใช้ยาก่อนการผ่าตัด เป็นต้น เช่นเดียวกับวิธี LASIK ข้อแตกต่างเพียงข้อเดียวคือเราจะแนะนำให้คนไข้รับประทานวิตามินซี 1,000 มิลลิกรัมทุกวันเป็นเวลา 1 สัปดาห์

 • Q

  ทำไมจึงให้รับประทานวิตามินซีก่อนรักษาด้วยวิธี PRK?

  A

  การรับประทานวิตามินซี 1,000 มิลลิกรัมทุกวันเป็นเวลา 1 สัปดาห์ก่อนการผ่าตัดจะช่วยให้การสมานตัวของกระจกตาเร็วขึ้น

 • Q

  ก่อนการผ่าตัดด้วยวิธี PRK จะต้องงดใช้ยาอะไรบ้าง?

  A

  ถ้ามีการใช้ยารักษาสิวกลุ่ม Roaccutane จะต้องหยุดยาเป็นเวลา 1 เดือนก่อนการตรวจประเมินสภาพตา ซึ่งจะต้องปรึกษาแพทย์ในเรื่องรายละเอียดและควรแจ้งให้แพทย์ทราบด้วยว่ามีการแพ้ยาใดบ้าง

 • Q

  การผ่าตัดด้วยวิธี PRK ใช้เวลานานเท่าไร?

  A

  เช่นเดียวกับวิธี LASIK การผ่าตัดตาทั้งสองข้างใช้เวลาเพียง 10 -15 นาที เวลาที่ใช้ในศูนย์ทั้งหมด 2 ชั่วโมง รวมการเตรียมตัวก่อนผ่าตัดและการดูแลหลังการผ่าตัด หลังจากการผ่าตัดคนไข้จะได้รับการปิดฝาครอบตาซึ่งมีรูเล็กๆ สามารถมองผ่านได้ คนไข้สามารถกลับบ้านได้เลยหลังจากการผ่าตัด

 • Q

  การผ่าตัดด้วยวิธี PRK มีโอกาสเสี่ยงที่จะติดเชื้อหรือไม่?

  A

  เช่นเดียวการผ่าตัดทั่วไป ซึ่งไม่มีการรับรองผล 100% ว่าจะไม่มีความเสี่ยงใดๆ ภาวะแทรกซ้อนที่สำคัญที่สุดคือการติดเชื้อ การรักษาด้วยวิธี PRK จะมีความเสี่ยงในการติดเชื้อมากกว่าวิธี LASIK เล็กน้อย อย่างไรก็ตามการรักษาด้วยวิธี PRK มีการตรวจหลังผ่าตัดเป็นประจำ ดังนั้นจึงสามารถป้องกันการติดเชื้อหรือรักษาได้ทันท่วงที ทั่วโลกยังไม่มีการรายงานผลว่ามีการสูญเสียการมองเห็นด้วยการรักษาด้วยวิธี LASIK หรือ PRK เลย

 • Q

  การผ่าตัดด้วยวิธี PRK สามารถทำพร้อมกันทั้งสองข้างได้เลยหรือไม่?

  A

  โดยส่วนใหญ่คนไข้จะได้รับการผ่าตัดทั้งสองตาในวันเดียวกัน เพื่อหลีกเลี่ยงความไม่สมดุลย์ซึ่งอาจเกิดขึ้นเมื่อตาข้างหนึ่งยังต้องเข้ารับการรักษา ในขณะที่ตาอีกข้างหนึ่งได้รับการรักษาแล้ว

 • Q

  หลังการผ่าตัดด้วยวิธี PRK จำเป็นต้องใส่คอนเทคเลนส์ด้วยใช่หรือไม่?

  A

  ศัลยแพทย์จะใส่คอนเทคเลนส์ให้คนไข้หลังการผ่าตัดและอาจจะให้ใส่ไปจนกว่าแผลจะหาย คอนเทคเลนส์เปรียบเสมือนผ้าพันแผลและช่วยในการหายของแผล เนื่องจากคนไข้จะต้องมาพบแพทย์ทุกวันเป็นเวลา 5 วันติดต่อกัน แพทย์เป็นผู้ดูแลเรื่องคอนเทคเลนส์เอง คนไข้ไม่ต้องถอดคอนเทคเลนส์หรือทำความสะอาดเอง