FAQs NV LASIK


 • Q

  ลักษณะของผู้ที่เหมาะสมกับการรักษา NV LASIK มีอะไรบ้าง ?

  A

  คุณสมบัติของผู้รับการรักษาด้วย NV LASIK มีดังนี้ อายุประมาณ 45 ปีขึ้นไป กำลังประสบปัญหา หรือ ความไม่สะดวกกับการอ่านหนังสือ สุขภาพแข็งแรง และไม่มีโรคทางตาต่างๆ มีความรู้ และความเข้าใจ ที่ถูกต้องถึงข้อดีและข้อจำกัดของ NV LASIK

 • Q

  NV LASIK และ Monovision ต่างกันอย่างไร ?

  A

  ในการรักษาสายตายาวตามอายุมีวิธีการรักษา 2 วิธี หากคุณมีเพียงสายตายาวตามอายุเท่านั้น คุณสามารถรักษาได้ด้วยวิธี NV LASIK โดยการทำให้ตาข้างด้อยสามารถใช้อ่านหนังสือได้และปล่อยให้ตาข้างเด่นใช้มองไกล แต่หากคุณมีค่าสายตาสั้นร่วมด้วย คุณอาจสามารถรักษาด้วยวิธีMonovisionได้ สำหรับวิธี Monovision ตาข้างหนึ่งจะถูกทำให้มองใกล้ได้และตาข้างเด่นจะถูกแก้ไขให้ใช้มองไกลได้ กล่าวโดยสรุปคือ NV LASIK รักษาตาเพียงข้างเดียวในขณะที่ Monovision รักษาตาทั้งสองข้าง ทั้ง NV LASIK และ Monovision เมื่อทำการรักษาแล้วจะสามารถมองเห็นได้ดีทั้งใกล้และไกล

 • Q

  ทราบได้อย่างไรว่าจะต้องเลือกทำอะไรระหว่าง Monovision หรือ NV LASIK ?

  A

  หากคุณมีเพียงสายตายาวตามอายุเท่านั้น คุณสามารถรักษาด้วยวิธี NV LASIK ได้ โดยการทำให้ตาข้างด้อยสามารถใช้อ่านหนังสือได้และปล่อยให้ตาข้างเด่นใช้มองไกล หากคุณมีค่าสายตาสั้นร่วมด้วย คุณสามารถรักษาด้วยวิธีMonovisionได้ สำหรับวิธี Monovision ตาข้างหนึ่งจะถูกทำให้มองใกล้ได้และตาข้างเด่นจะถูกแก้ไขให้ใช้มองไกลได้ ในการรักษาด้วยวิธี Monovision จะมีการปรับค่าสายตาโดยคำนึงถึงการใช้ชีวิตประจำวันของคนไข้แต่ละคน ในการเข้ามาตรวจ คนไข้จะได้ทดลองคอนแทคเลนส์ที่มีค่าสายตาหลายระดับเพื่อเลือกว่าค่าสายตาระดับไหนที่เหมาะกับตัวคนไข้มากที่สุด

 • Q

  หากไม่เคยใส่คอนเทคเลนส์มาก่อนจะทำอย่างไร ?

  A

  TRSC มีทีมที่ปรึกษาที่มีประสบการณ์ซึ่งจะคอยแนะนำวิธีการใส่และถอดคอนแทคเลนส์ให้ คอนแทคเลนส์นี้ใช้เพื่อการทดลองเท่านั้น ดังนั้นจึงเป็นคอนแทคเลนส์แบบรายวัน หากท่านมีปัญหาเกี่ยวกับการใช้คอนแทคเลนส์หรือปัญหาอื่นๆเกี่ยวกับการมองเห็น ท่านสามารถปรึกษาที่ปรึกษาส่วนตัวได้ตลอด 24 ชั่วโมง

 • Q

  หลังจากผ่าตัด ผู้ที่รักษาด้วยวิธี Monovision และ NV LASIK จะต้องใช้เวลาปรับตัวใช้หรือไม่ แล้วใช้เวลานานเท่าไร ?

  A

  หลังจากผ่าตัดไปแล้ว จะต้องมีการใช้เวลาปรับตัวในการใช้สายตาทั้งสองข้างซึ่งข้างหนึ่งได้รับการแก้ไขให้เป็นสายตาสั้นและอีกข้างหนึ่งเป็นสายตายาว สำหรับคนส่วนใหญ่ สมองส่วนที่ใช้ในการมองเห็นของคนเราจะปรับการมองเห็นโดยจะรับภาพจากตาข้างที่มองเห็นได้ชัดเจน ตาข้างที่มองไม่ชัดเจนจึงไม่เป็นปัญหาในการมองเห็น สมองจะปรับให้ใช้ตาแต่ละข้างกับการมองเห็นในระยะที่ต่างกัน เวลาที่ใช้เพื่อปรับตัวโดยเฉลี่ย5ประมาณ 3 เดือน อย่างไรก็ตามระยะเวลาในการปรับตัวอาจแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล เนื่องจากบางคนสามารถปรับตัวได้หลังจากสัปดาห์แรก ในขณะที่บางคนอาจใช้ระยะเวลามากกว่า3เดือน เพราะแต่ละคนมีความแตกต่างในการปรับตัว

 • Q

  ต้องรอนานเท่าไหร่จึงจะทราบว่าไม่สามารถปรับตัวเข้ากับ Monovision ได้?

  A

  หากปัญหาในการมองเห็นของตาทั้งสอข้างที่ไม่เท่ากันไม่หมดไปภายใน 3 เดือนหลังผ่าตัด อาจมีการพิจารณาการเติมเลเซอร์ในตาข้างที่มีค่าสายตาสั้นเหลืออยู่ ที่TRSC มีคนไข้ที่ทำการรักษาด้วยวิธี Monovision น้อยกว่า 10 % ที่จะต้องเข้ารับการเติมเลเซอร์ ในกรณีที่คนไข้ต้องการกลับไปรักษาด้วยวิธี full correction เพื่อให้มองไกลได้ชัดเจนด้วยตาทั้งสองข้าง คนไข้จะต้องใช้แว่นสายตาในการอ่านหนังสือ เช่นเดียวกับผู้ที่มีสายตาปรกติที่มีสายตายาวตามอายุร่วมด้วย