การรักษาด้วยวิธีใส่เลนส์เสริม (Phakic IOL)

เลนส์ชนิดพิเศษ
ผลิตจาก Collamer
ขนาดเล็ก พับได้
เลนส์ถูกวางหลัง รูม่านตา
หน้าเลนส์แก้ว
เลนส์ใส่เข้าไปในตา
อย่างถาวร
แก้ไขปัญหาสาย
ตาทำให้แสงตกกระทบ
พอดีที่จุดรับภาพ

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

เป็นวิธีการผ่าตัดรักษาภาวะสายตาผิดปกติ (สายตาสั้น สายตายาวโดยกำเนิด และสายตาเอียง) แบบถาวร โดยแพทย์จะทำการเปิดแผล ขนาดเล็ก 3 - 3.5 มิลลิเมตร ผ่านกระจกตาเพื่อนำเลนส์ (มีลักษณะพับได้) ใส่เข้าไป แผลนี้จะสมานตัวเองได้โดยไม่จำเป็นต้องเย็บแผล เลนส์ที่ถูกสอดเข้าไปในตา จะค่อย ๆ คลี่ตัวออกและถูกวางไว้บริเวณหลังม่านตา และอยู่ด้านหน้าเลนส์แก้วตา ซึ่งไม่สามารถมองเห็นได้ ด้วยตาเปล่า การผ่าตัดใส่เลนส์ Phakic IOL มีความเสี่ยงต่ำมาก คนไข้จะได้รับยาชาเฉพาะที่ เพื่อลดอาการไม่สบายตาต่างๆ ที่เกิดขึ้นระ หว่างผ่าตัด การผ่าตัดนี้ใช้เวลาประมาณ 30 นาที หลังจากนั้นคนไข้สามารถกลับไปพักผ่อนที่บ้านได้

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

คุณสมบัติของเลนส์เสริม

Phakic Intraocular Lens หรือ Phakic IOL คือ เลนส์ชนิดพิเศษที่ได้ รับการออกแบบมาเพื่อแก้ไขภาวะสายตาผิดปกติ (สายตาสั้นสายตายาวโดย กำเนิด และสายตาเอียง) เช่นเดียวกับคอนแทคเลนส์ ต่างกันตรงที่ Phakic IOL ถูกนำไปใส่ไว้ในตาแบบถาวร โดยที่ไม่ได้นำเลนส์ธรรมชาติออกจากตา Phakic Intraocular Lens ที่ทีมแพทย์ TRSC เลือกใช้ให้กับคนไข้ คือ Implantable CollamerLens หรือ ICL

TRSC เลือกใช้เลนส์ ICL ของบริษัท STAAR Surgical เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ เทคโนโลยีที่เป็นที่ยอมรับ และผ่านการทดสอบมาแล้วทั่วโลกซึ่งบริษัท STAAR Surgical เป็นบริษัทที่คิดค้นคว้าพัฒนา และผลิต ICL (Implantable Contact Lens) ภายใต้ชื่อการค้า Visian ICL.Visian TICL ได้รับการยอมรับ และไว้วางใจจากจักษุแพทย์ทั่วโลกซึ่ง ICL ได้ถูกนำไปใส่ในดวงตาแล้วมากกว่า 60,000 ตาทั่วโลก เมื่อเร็วๆ นี้ ทางองค์การอาหารและ ยาจากประเทศสหรัฐอเมริกา ได้รับการรับรองคุณภาพ Visian ICL ให้ผ่านตามมาตรฐานที่ตั้งไว้ (US FDAApproval) นอกจากนี้ Visian ICL ยังได้รับการรับรองคุณภาพ (CE Mark) จากประเทศฝั่งยุโรปอีกด้วย จึงทำให้ Visian ICL สามารถจัดจำหน่ายได้ถึง 41 ประเทศ ผลการ รักษาจากการใส่ ICL นั้นมีความแม่นยำสูง และยังใช้ได้ดีกับผู้ที่มีข้อจำกัดในการแก้ไขโดยวิธี LASIK(มีค่าสายตาผิดปกติมาก, ภาวะกระจก ตาบาง, ภาวะโรคตาแห้งมาก เป็นต้น)

วัสดุที่ใช้ในการผลิต ICL นั้นมีคุณสมบัติเด่นเฉพาะตัว วัสดุี่ที่ใช้ในการผลิต ICL มีชื่ือทางการค้าว่า คอลลาเมอร์ (Collamer) ซึ่งวัสดุนี้เป็น ส่วนประกอบของสารที่ชื่อ คอลลาเจน (Collagen)และโคโพลีเมอร์ (Copolymer) จากคุณสมบัติของคอลลาเมอร์นี้ จึงทำให้ ICL มีคุณ สมบัติเด่นเฉพาะตัวคือ มีความสามารถเข้ากันได้ดีกับร่างกายโดยไม่เกิดปฏิกิริยาต่อต้านเมื่อใส่ ICL เข้าไปในดวงตา นั่นคือ ร่างกายยอมรับ ว่าคอลลาเมอร์ ไม่ใช่สิ่งแปลกปลอม คุณสมบัติเด่นอีกประการของคอลลาเมอร์ คือ ความคมชัดในการมองเห็น

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ผู้ที่เหมาะสมกับเลนส์เสริม Phakic IOL

Phakic IOL เหมาะกับผู้ที่ไม่สามารถรักษาด้วยวิธีอ ReLEx / FemtoLASIK / LASIK หรือ PRK จักษุแพทย์ผู้ทำการรักษา จะพิจารณาใส่เลนส์เสริมให้กับคนไข้ที่มีคุณ ลักษณะ ดังนี้

 • มีภาวะสายตาสั้น สายตายาวโดยกำเนิด และสายตาเอียงมาก
 • กระจกตาบาง
 • มีอาการตาแห้งอย่างรุนแรง
 • อายุระหว่าง 21 - 45 ปี
 • มีความลึกของช่องด้านหน้าลูกตาอย่างน้อย 3 มิลลิเมตรขึ้นไป
 • ไม่เป็นต้อกระจก
 • มีความเข้าใจถึงการผ่าตัดด้วยวิธีใส่เลนส์ Phakic IOL อย่างละเอียด และมีความคาดหวังที่ถูกต้อง

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ข้อดีของการรักษาภาวะสายตาผิดปกติด้วยการผ่าตัดใส่เลนส์เสริม Phakic IOL

 • ใช้รักษาผู้มีปัญหาสายตาที่ไม่เหมาะกับการรักษาด้วยวิธี ReLEx / FemtoLASIK / LASIK หรือ PRK
 • มีโอกาสเกิดผลข้างเคียงน้อยมาก
 • ตัวเลนส์ผลิตจาก Collamer ซึ่งเป็นวัสดุที่มีคุณสมบัติพิเศษเข้ากันได้ดีกับตาของผู้รับการรักษา
 • เลนส์มีขนาดเล็ก พับได้ สอดเข้าไปภายในตาได้ง่าย
 • แผลในการผ่าตัดมีขนาดเล็ก ไม่จำเป็นต้องเย็บแผล
 • ไม่ทำให้เนื้อเยื่อกระจกตาเกิดการเปลี่ยนแปลงใด ๆ
 • เลนส์แก้วตาธรรมชาติคงสภาพเดิมไม่เปลี่ยนแปลง
 • สามารถรักษาร่วมกับการแก้ไขภาวะสายตาผิดปกติด้วยวิธีอื่น ๆ ได้
 • หากมีเหตุจำเป็น สามารถผ่าตัดนำเลนส์ออกหรือเปลี่ยนใหม่ได้