ระหว่างการผ่าตัดใส่เลนส์เสริม Phakic IOL

การปฏิบัติตัววันผ่าตัดใส่้เลนส์เสริม

 • เช้าวันผ่าตัด หากมีอาการตาแดง ตากุ้งยิง ท้องเดิน เจ็บหน้าอก ต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบก่อน
 • เช้าวันผ่าตัด อาบน้ำ ล้างหน้าให้สะอาด สวมเสื้อผ้าีที่ใส่สบาย ไม่ควรเป็นเสื้อสวมหัวและไม่ใส่เครื่องประดับ หรือนำของมีค่ามาที่ศูนย์
 • รับประทานอาหารเช้าที่เป็นอาหารอ่อนๆ ย่อยง่าย เช่น ข้าวต้ม นม โอวัลติน เป็นต้น
 • ถ้ามียาประจำตัวที่จะต้องใช้ให้นำมาที่ศูนย์ด้วย เช่น ยารักษาความดัน รักษาโรคเบาหวาน เป็นต้น
 • กรุณามาตรงตามเวลานัด

ระหว่างการผ่าตัดใส่เลนส์เสริม Phakic IOL


การปฏิบัติตัวขณะทำการผ่าตัด
 • ในบางรายที่ได้รับยาระงับความรู้สึก ด้วยการใช้ยาชาเฉพาะที่ ควรให้ความร่วมมือ กลอกตาซ้าย-ขวา บน-ล่าง ตามเจ้าหน้าที่แนะนำ
 • ขณะผ่าตัด ควรนอนนิ่งๆ ไม่ส่ายหน้าหรือสั่นศีรษะ ไม่นอนเกร็ง นอนปล่อยตัวตามสบาย
 • ไม่ไอ จาม หรือพูดคุยในขณะที่ทำการผ่าตัด แต่ถ้าต้องการอะไรสามารถพูดคุยบอกแพทย์ได้
 • ขณะผ่าตัดอาจรู้สึกหนักๆ บริเวณดวงตาบ้าง แต่จะไม่รู้สึกเจ็บมาก
 • ในขณะผ่าตัด บางช่วงอาจมีเสียงดังจากการทำงานของเครื่องไม่ตกใจ
 • แพทย์จะใช้เวลาในการผ่าตัดประมาณ 30-40 นาที
 • เมื่อเสร็จสิ้นการผ่าตัด จะมีการปิดตาข้างที่ทำการผ่าตัดเอาไว้