หลังการผ่าตัดใส่เลนส์เสริม Phakic IOL

การปฏิบัติตัวหลังการผ่าตัดใส่เลนส์เสริมในคืนแรก

 • คนไข้ควรหลับพักผ่อนให้มากๆ ในวันแรกให้นอนหงาย ห้ามนอนตะแคงทับตาข้างที่ผ่าตัด
 • ไม่ควรไอหรือจามแรงๆ เพราะจะมีผลกระเทือนต่อแผลผ่าตัด
 • ห้ามแกะฝาครอบโดยเด็ดขาด “ วัตถุประสงค์ของการใส่ฝาครอบตา คือ ป้องกันไม่ให้คนไข้ขยี้ตา ”
 • รับประทานยาตามแพทย์สั่ง มาพบแพทย์ในวันรุ่งขึ้น เพื่อตรวจสภาพตา

อาการที่ควรมาพบแพทย์ทันที

 • มีอาการปวดตามากตลอดเวลา ตาแดง ขี้ตามากจนผิดปกติ หนังตาบวม ตามัวลงกว่าเดิมมาก
 • มีเลือดออกบริเวณตาดำ หรือตาขาว
 • มีการเคืองตามากผิดปกติ
 • มองเห็นภาพบิดเบี้ยว หรือเหมือนมีอะไรลอยไปมาในตา

ข้อห้ามที่พึงระวังสำหรับคนไข้หลังทำผ่าตัดใส่เลนส์เสริม Phakic IOL ในช่วง 2 สัปดาห์แรก

 • ห้ามว่ายน้ำ และห้ามให้น้ำเข้าตา
 • งดกิจกรรมที่อาจทำให้เหงื่อเข้าตา
 • งดกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดการกระทบกระเทือนแก่ดวงตา
 • หลีกเลี่ยงการไอหรือจามอย่างรุนแรง
 • พึงระวังไม่สั่นศรีษะ หรือก้มศรีษะลงต่ำ
 • พึงระวังการขึ้นลงบันได
 • หลีกเลี่ยงการทำงานครัว หรืองานทำความสะอาด
 • รับประทานอาหารอ่อน ๆ เพื่อป้องกันอาการท้องผูก
 • หลีกเลี่ยงการเข้าไปในบริเวณที่มีฝุ่นละออง หรือบริเวณที่มีควันต่าง ๆ
 • สุภาพสตรีงด eye makeup
 • งดการเล่นกับเด็ก และสัตว์เลี้ยง

หลังทำผ่าตัดใส่เลนส์เสริม Phakic IOL สามารถมองเห็นได้ทันที แต่อาจจะยังไม่คมชัดเต็มที่ในวันแรก ในการติดตามดูแลคนไข้กำหนดไว้ในช่วงเวลาต่าง ๆ ดังนี้ :- หลังผ่าตัด 1 วัน, 1 สัปดาห์, 1 เดือน, 3 เดือน, และ 1 ปี เพื่อให้มั่นใจว่า แผลที่เกิดจากการผ่าตัดขณะใส่เลนส์เสริมมีการสมานตัวและได้รับการดูแลเอาใจใส่อย่างดี แพทย์ผู้ทำการรักษา อาจปรับเปลี่ยนเรื่องการใช้ยา และอาจนัดตรวจติดตามผลการรักษาเพิ่มเติมในกรณีที่จำเป็น

เงื่อนไขการตรวจติดตามหลังผ่าตัดของคนไข้ TRSC

 • อัตราค่าผ่าตัด รวมถึงการตรวจฟรีภายหลังการผ่าตัด 5 ครั้ง (ไม่รวมค่ายาและเวชภัณฑ์) คือ หลังผ่าตัด 1 วัน/ 1 สัปดาห์/ 1 เดือน/ 3 เดือน/ และ 1 ปี
 • กรณีที่คนไข้บางราย จำเป็นต้องรับการตรวจเพิ่มเติมจากที่กำหนดไว้ ในช่วงระยะเวลา 1 ปี หลังการผ่าตัด จะไม่เสียค่าใช้จ่ายในการตรวจ (ยกเว้นค่ายาและเวชภัณฑ์ตามจริง)

แพทย์ผู้ทำการรักษา จะเป็นผู้ให้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโอกาสความเสี่ยงและผลดีที่ได้รับจากการผ่าตัดใส่เลนส์เสริม Phakic IOL เพื่อให้ท่านสามารถตัดสินใจได้ว่า การใส่เลนส์เสริม Phakic IOL เหมาะกับท่านหรือไม่