FemtoLASIK by TRSC - การรักษาด้วยวิธี FemtoLASIK

FemtoLASIK คือ การผ่าตัดรักษาภาวะสายตาผิดปกติด้วยวิธีเลสิค ที่มีความแตกต่างจากการรักษาเลสิคแบบเดิม คือ ในขั้นตอนการแยกชั้นกระจกตาจะใช้แสงเลเซอร์แทนการใช้ใบมีด (Bladeless LASIK) ด้วยเครื่อง Femtosecond Laser รุ่น VisuMax ของ Carl Zeiss
Carl Zeiss Meditec บริษัทชั้นนำในการผลิตเทคโนโลยีอันทันสมัยทางด้านการรักษาสายตาผิดปกติ ก่อตั้งมานานกว่า 150 ปี

FemtoLASIK คืออะไร

FemtoLASIK คือ การผ่าตัดรักษาภาวะสายตาผิดปกติด้วยวิธีเลสิค ที่มีความแตกต่างจากการรักษาเลสิคแบบเดิม คือ ในขั้นตอนการแยกชั้นกระจกตาจะใช้แสงเลเซอร์แทนการใช้ใบมีด (Bladeless LASIK) ด้วยเครื่อง Femtosecond Laser รุ่น VisuMax ของ Carl Zeiss ซึ่ง เป็นเทคโนโลยีที่ได้รับการพัฒนาเพื่อให้แยกชั้นกระจกตาได้อย่างสมบูรณ์แบบ เลเซอร์สามารถ Focus ลงไปใต้ผิวกระจกตาด้วยความแม่นยำสูง โดยเลเซอร์จะสแกนไปตามความโค้งของกระจกตา มีการสัมผัสผิวกระจกตาอย่างอ่อนโยน นอกจากผู้เข้ารับการรักษาจะรู้สึกสบายตาในระหว่างการผ่าตัดแล้วการใช้ VisuMax Femtosecond Laser ยังสามารถ ลดความคลาดเคลื่อนการแยกชั้นกระจกตา ลดปัญหาผิวกระจกตาถลอก กระจกตาที่แยกได้มีความเรียบ ใช้เวลาในการรักษาน้อย กระจกตาสมานตัวเร็ว การพักฟื้นสั้น ทำให้คุณภาพการมองเห็นหลังการรักษากลับมาเต็มประสิทธิภาพเร็ว

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - -

ทำไม TRSC จึงเลือก Carl Zeiss Visumax Femtosecond Laser

Femto LASIK by TRSC คือการผ่าตัดรักษาภาวะสายตาผิดปกติด้วยวิธีเลสิค โดยการแยกชั้นกระจกตาจะใช้แสงเลเซอร์แทนการใช้ใบมีด Femto LASIK ให้ผลการรักษาเป็นที่ยอมรับว่ามีประภาพสูง
Carl Zeiss Visumax Femtosecond Laser
เทคโนโลยีแห่งอนาคตในการรักษาภาวะ
สายตาผิดปกติ

ในปัจจุบัน Femtosecond Laser ที่ใช้ในการแยกชั้นกระจกตา ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และมีผลการรักษาเป็นที่ยอมรับว่าให้ผลการรักษาที่มีประสิทธิภาพสูง

แพทย์ของ TRSC ได้มีการศึกษาการทำงานของเครื่อง Femtosecond Laser ชนิดต่าง ๆ ที่ได้ผลิตขึ้นมา เพื่อใช้ในการรักษาภาวะสายตาผิดปกติให้กับผู้มีปัญหาสายตา จนมีความมั่นใจว่า การใช้ Femtosecond Laser แยกชั้นกระจกตาให้ผลการรักษาที่ดีกว่าการใช้ใบมีดในการแยกชั้นกระจกตา อีกทั้งทีมจักษุแพทย์ของ TRSC มีประสบการณ์ในการใช้เครื่อง Femtosecond Laser มาแล้วทุกเครื่อง และได้ติดตามผลการรักษามาอย่างต่อเนื่อง และมั่นใจว่า เครื่อง Carl Zeiss VisuMax Femtosecond Laser เป็น Femtosecond Laser ที่ได้รับการพัฒนามาจนถึงขีดสุดของเทคโนโลยี และเป็นเทคโนโลยีที่ให้ประสิทธิภาพในการรักษาที่สูงกว่า Femtosecond Laser อื่น ๆ- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ข้อดีของการรักษา FemtoLASIK

ประโยชน์ที่ผู้เข้ารับการรักษาวิธี FemtoLASIK ด้วยเครื่อง Carl Zeiss VisuMax Femtosecond Laser

 • FemtoLASIK เป็นการแยกชั้นกระจกตาโดยใช้แสงเลเซอร์ (Bladeless LASIK)
 • FemtoLASIK เลเซอร์มีความเร็วในระดับ 500 กิโลเฮิร์ต ใช้พลังงานในระดับนาโนจูลล์ เป็นพลังงานระดับต่ำไม่ทำอันตรายต่อเนื้อเยื่อข้างเคียง เป็นระดับพลังงานที่เหมาะสมมากที่สุดในการแยกชั้นกระจกตา (จากการค้นคว้าของวิศวกรจาก Carl Zeiss Meditec)
 • FemtoLASIK มีเลนส์ Carl Zeiss ที่มีขนาดใหญ่กว่า Femtosecond laser เครื่องอื่น ๆ สามารถ Focus พลังงานให้มีขนาดเล็กมาก แยกชั้นกระจกตาได้เรียบ ใช้เวลาในการรักษาน้อย กระจกตาสมานตัวเร็ว ทำให้การมองเห็นกลับมาเต็มประสิทธิภาพเร็ว การพักฟื้นสั้น
 • FemtoLASIK ลดโอกาสการเกิดภาวะแทรกซ้อน และผลข้างเคียงในการรักษาที่เกิดขึ้น เช่น เกิดการแยกชั้นกระจกตาไม่สมบูรณ์ หรือมีผิวกระจกตาถลอก
 • FemtoLASIK สามารถกำหนดความหนากระจกตาที่เหมาะสมได้ตามความต้องการตั้งแต่ 80 – 220 ไมครอน โดยมีความแม่นยำสูงกว่าการแยกชั้นกระจกตาแบบเดิม 3-4 เท่า
 • FemtoLASIK มีระบบตรวจสอบความปลอดภัยในการวัดค่าการทำงานของอุปกรณ์ต่าง ๆ โดยอัตโนมัติ เพื่อให้มีความปลอดภัยของคนไข้
 • FemtoLASIK เพิ่มโอกาสให้กับผู้เข้ารับการรักษาที่มีตาเล็ก เนื่องจากเครื่องมือที่ใช้ในการแยกชั้นกระจกตามีขนาดเล็ก ทำให้มีความสบายตาในขณะการแยกชั้นกระจกตามากกว่า
 • FemtoLASIK เพิ่มโอกาสในการเข้ารับการรักษาสำหรับคนไข้ที่มีความหนาของกระจกตาน้อย จากเดิมที่แพทย์เคยแนะนำให้รักษาแบบ PRK หรือกลุ่มคนไข้ที่แพทย์เคยแนะนำการใส่เสนส์เสริมบางท่าน (กลุ่มที่สั้น 800-900 ไม่เกิน 1200 )

ข้อดีของการรักษาด้วยวิธี FemtoLASIK ที่ TRSC

 • FemtoLASIK เป็นการรักษาภาวะสายตาผิดปกติอย่างถาวร
 • สามารถแยกชั้นกระจกตาได้เรียบ ใช้เวลาในการผ่าตัดและการพักฟื้นสั้น แผลหายเร็ว
 • สามารถมองเห็นได้ทันทีหลังการผ่าตัด
 • ไม่ต้องฉีดยาชา เพียงแต่ใช้ยาชาหยอดตา และไม่มีการเย็บแผล
 • กลับบ้านได้ทันทีหลังการผ่าตัด
FemtoLASIK คือ การผ่าตัดรักษาภาวะสายตาผิดปกติด้วยวิธีเลสิค ที่มีความแตกต่างจากการรักษาเลสิคแบบเดิม คือ ในขั้นตอนการแยกชั้นกระจกตาจะใช้แสงเลเซอร์แทนการใช้ใบมีด (Bladeless LASIK) ด้วยเครื่อง Femtosecond Laser รุ่น VisuMax ของ Carl Zeiss

FemtoLASIK กับการเพิ่มคุณภาพชีวิต

 • FemtoLASIK เปิดอิสระแห่งการมองเห็น ลดการพึ่งพาแว่นและคอนแทคเลนส์
 • FemtoLASIK เพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพบางอาชีพ เช่น นักบิน แอร์โฮสเตส ทหาร ตำรวจ เป็นต้น
 • FemtoLASIK เพิ่มความสะดวกสบายในการดำเนินชีวิต ไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับแว่นหรือคอนแทคเลนส์
 • FemtoLASIK เพิ่มความคล่องตัวในการทำกิจกรรม งานอดิเรกหรือกีฬาโดยเฉพาะกีฬาทางน้ำและกีฬากลางแจ้ง
 • FemtoLASIK เสริมสร้างบุคลิกภาพ
 • FemtoLASIK เพิ่มโอกาสในการรักษาสำหรับคนไข้ที่มีข้อจำกัดเรื่องความหนากระจกตา หรืออาการตาแห้ง
 • FemtoLASIK เป็นทางเลือกที่หลากหลายมากขึ้นในการแก้ไขปัญหาสายตา