การตอบแทนสู่สังคม

30-04-2558

ฅน..TRSC ส่งต่อความสุข ในกิจกรรม "ยิ่งให้ ยิ่งสุข ทุกๆวัน" ที่มูลนิธิธรรมรักษ์ วัดพระบาทน้ำพุ

รวมตัวจิตอาสา ฅน..TRSC ส่งต่อความสุข โดยการนำถุงมือบุญและสิ่งของที่ได้จากการบริจาคในกิจกรรม "ยิ่งให้ ยิ่งสุข ทุกๆ วัน" ไปบริจาคให้กับ มูลนิธิธรรมรักษ์ วัดพระบาทน้ำพุ