ทีมแพทย์

แพทย์หญิงเมธินี จงเจริญ

(จักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการรักษาภาวะสายตาผิดปกติด้วยวิธีเลสิค
และ ReLEx)

พญ. เมธินี จงเจริญ สำเร็จการศึกษาจากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล (เกียรตินิยม) และได้รับวุฒิบัตรแพทย์เฉพาะทางสาขาจักษุวิทยา และวุฒิบัตรเฉพาะทางสาขากระจกตาและการผ่าตัดแก้ไขสายตาผิดปกติจากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ภายหลังจบการศึกษา พญ. เมธินี จงเจริญ เข้าทำงานในฐานะแพทย์ใช้ทุนที่โรงพยาบาลลพบุรี ได้ศึกษาและทำงานต่อในตำแหน่งแพทย์ประจำบ้านสาขาจักษุวิทยา ที่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล และทำงานในฐานะ Clinical Fellowship in Cornea & Refractive Surgery (แพทย์ผู้ชำนาญการเฉพาะทางเกี่ยวกับกระจกตาและการผ่าตัดแก้ไขภาวะสายตาผิดปกติ) ต่อที่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล และเข้าศึกษาต่อที่ Clinical observership in Cornea and Refractive Surgery University of California San Francisco (UCSF) เมือง San Francisco, รัฐ California, USA

ปัจจุบัน พญ. เมธินี จงเจริญ ดำรงตำแหน่ง จักษุแพทย์ประจำ โรงพยาบาลกลาง และจักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมกระจกตาและการผ่าตัดรักษาภาวะสายตาผิดปกติด้วยวิธีเลสิค และ ReLEx ที่ TRSC International LASIK Center

ประวัติการศึกษา

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
  • วุฒิบัตรแพทย์เฉพาะทางสาขาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
  • วุฒิบัตรแพทย์เฉพาะทางสาขากระจกตาและการผ่าตัดแก้ไขสายตาผิดปกติ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
  • Clinical observership in Cornea and Refractive Surgery University of California San Francisco (UCSF) San Francisco, California, USA

ประวัติการทำงาน / การฝึกอบรมและดูงาน

2547 – 2550
แพทย์ใช้ทุน โรงพยาบาลลพบุรี
2550 –2553
แพทย์ประจำบ้าน ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
2553 – 2554
Clinical Fellowship : Cornea and External Disease and Refractive Surgery Clinical Fellowship Department of Ophthalmology Siriraj Hospital Faculty of Medicine, Mahidol University
2554 – 2555
จักษุแพทย์ที่ปรึกษาด้านกระจกตาและการผ่าตัดแก้ไขสายตาผิดปกติ โรงพยาบาลหาดใหญ่ และโรงพยาบาลกรุงเทพ – หาดใหญ่
ปัจจุบัน จักษุแพทย์ด้านกระจกตาและการผ่าตัดแก้ไขสายตาผิดปกติ โรงพยาบาลกลาง และจักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมกระจกตาและการผ่าตัดรักษาภาวะสายตาผิดปกติด้วยวิธี ReLEx และเลสิค ที่ TRSC International LASIK Center

แพทย์หญิงปัจฉิมา จันทเรนทร์

(จักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการรักษาภาวะสายตาผิดปกติด้วยวิธีเลสิค
และ ReLEx)

อาจารย์แพทย์ประจำฝ่ายจักษุวิทยา ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการปลูกถ่ายกระจกตาและสเต็มเซลล์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ จนถึงปี 2562 ปัจจุบันเป็นจักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมกระจกตาและการผ่าตัดรักษาภาวะสายตาผิดปกติด้วยวิธีเลสิค และ ReLEx ที่ TRSC International LASIK Center

แพทย์หญิงชลธิชา จารุมาลัย

(จักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการรักษาภาวะสายตาผิดปกติด้วยวิธีเลสิค
และ ReLEx)

จักษุแพทย์เฉพาะทางด้านการรักษาภาวะสายตาผิดปกติ มีประสบการณ์รักษาภาวะสายตาผิดปกติด้วยวิธี PRK, LASIK, Cataract Surgery, ICL Implantation ตั้งแต่ปี 2555 ( 8 ปี)