ทีมแพทย์

แพทย์หญิงสุกานดา สวัสดิบุตร

(จักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการรักษาภาวะสายตาผิดปกติด้วยวิธีเลสิค
และ ReLEx)

พญ. สุกานดา สวัสดิบุตร สำเร็จการศึกษาจากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล และได้รับประกาศนียบัตรมหาบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์ การแพทย์คลินิก สาขาจักษุวิทยา มหาวิทยาลัยมหิดล และวุฒิบัตรแพทย์เฉพาะทางสาขาจักษุวิทยา แพทยสภา

ภายหลังจบการศึกษา พญ. สุกานดา สวัสดิบุตร เข้าทำงานในฐานะอาจารย์ประจำภาควิชาชีวเคมี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และในฐานะแพทย์ประจำบ้านภาควิชาจักษุวิทยา ที่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล และเข้าศึกษาต่อ Automated Lamella Karatoplasty Course ที่แอตแลนต้า จอร์เจีย ประเทศสหรัฐอเมริกา เข้าศึกษาและทำงานที่ Excimer Laser Vision Center ที่บริสเบน รัฐควีนส์แลนด์ ประเทศออสเตรเลีย

พญ. สุกานดา สวัสดิบุตร ได้เข้ารับราชการในฐานะจักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญการผ่าตัดแก้ไขภาวะสายตาผิดปกติด้วยวิธีเลสิคที่ โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (โรงพยาบาลวัดไร่ขิง) ท่านเป็นจักษุแพทย์ท่านแรกที่ทำการผ่าตัดแก้ไขภาวะสายตาผิดปกติด้วยวิธีเลสิค ในโรงพยาบาลรัฐบาล

ปัจจุบัน พญ. สุกานดา สวัสดิบุตร ดำรงตำแหน่งจักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมกระจกตาและการผ่าตัดรักษาภาวะสายตาผิดปกติด้วยวิธี ReLEx และเลสิค เป็นแพทย์หญิงท่านแรกที่บุกเบิกการรักษา Phakic Intraocular lens Implantation ที่ TRSC International LASIK Center

ประวัติการศึกษา

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
  • ประกาศนียบัตรมหาบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาจักษุวิทยา มหาวิทยาลัยมหิดล
  • วุฒิบัตรแพทย์เฉพาะทางสาขาจักษุวิทยา แพทยสภา

ประวัติการทำงาน / การฝึกอบรมและดูงาน

2533 – 2535 อาจารย์ประจำภาควิชาชีวเคมี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
2535 – 2538 แพทย์ประจำบ้าน : ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
2539 Automated Lamella Karatoplasty Course : Atlanta Georgia, USA. (Under Casebeer, J.C., M.D. and Slade, S.G., M.D.)
2540 Clinical Fellowship : Excimer Laser Vision Center : Brisbane , Queensland , Australia (Under Vandeleur, K.W.M.D. and Lenton , L.,M.D)
2539 – 2543 จักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญการผ่าตัดแก้ไขภาวะสายตาผิดปกติด้วยวิธีเลสิค โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (โรงพยาบาลวัดไร่ขิง) *จักษุแพทย์ท่านแรกที่ทำการผ่าตัดเลสิคในโรงพยาบาลรัฐบาล*
2552 Visian ICL Certification Course ESCRS, Portugal
2540 – ปัจจุบัน จักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญการผ่าตัดแก้ไขภาวะสายตาผิดปกติด้วยวิธี ReLEx และเลสิค ที่ TRSC International LASIK Center และเป็นจักษุแพทย์ท่านแรกที่ทำการรักษาด้วยวิธีการใส่เลนส์เสริม ICL เป็นครั้งแรกที่ TRSC International LASIK Center

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.สบง ศรีวรรณบูรณ์

(จักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการรักษาภาวะสายตาผิดปกติด้วยวิธีเลสิค
และ ReLEx)

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล และจักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญการผ่าตัดรักษาภาวะสายตาผิดปกติด้วยวิธีเลสิค และ ReLEx ที่ TRSC International LASIK Center

แพทย์หญิงภาวิกา ธรรมโน

(จักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการรักษาภาวะสายตาผิดปกติด้วยวิธีเลสิค
และ ReLEx)

รองผู้อำนวยการโรงพยาบาล ฝ่ายศึกษาและอบรมวิจัย และผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษา โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ และจักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมกระจกตา และการผ่าตัดรักษาภาวะสายตาผิดปกติด้วยวิธีเลสิค และ ReLEx ที่ TRSC International LASIK Center