ข่าวสาร TRSC

24-12-2563

เรื่องการเฝ้าระวังโรคที่เกิดจากไวรัส COVID-19

เนื่องจากการประกาศแจ้งเตือนของกระทรวงสาธารณสุข เรื่องการเฝ้าระวังโรคที่เกิดจากไวรัส COVID-19 TRSC มีความห่วงใยในสุขภาพของทุกท่านที่เข้ามารับบริการ จึงมีมาตรการในการป้องกัน และเฝ้าระวังการแพร่กระจายเชื้อไวรัส COVID-19 อย่างเข้มข้น และต่อเนื่องเพื่อสร้างมาตรฐานความปลอดภัยที่ดีที่สุด สำหรับผู้เข้ามารับบริการ

15-01-2563

TRSC ต้อนรับแพทย์ใหม่ เสริมความแกร่ง การันตีผู้นำด้านรักษาสายตาผิดปกติ

นพ.เอกเทศ ชันซื่อ ผู้อำนวยการแพทย์ TRSC ศูนย์เลสิคนานาชาติ พร้อมทีมแพทย์ มอบช่อดอกไม้ต้อนรับแพทย์ใหม่ พญ.ชลธิชา จารุมาลัย เพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้กับ TRSC