ข่าวสาร TRSC

06-12-2562

TRSC ถือฤกษ์ดี ทำบุญครบรอบ 22 ปี ของความเป็นผู้นำด้านรักษาสายตาผิดปกติ

ครบรอบ 22 ปี ของ TRSC ศูนย์เลสิคนานาชาติ ที่คงความเป็นผู้นำ และเป็นสถานพยาบาลเอกชนเฉพาะทางด้านการรักษาสายตาผิดปกติแห่งแรกในประเทศไทย

06-11-2562

TRSC สร้างพลังทีม พลังบุญ ส่งต่อพลังเป็นบริการจากใจแก่ผู้รับบริการ

“พลังทีม พลังบุญ ฅน..TRSC @ พลาญข่อย” เสริมสร้างพลังทีมให้กายฟิต จิตเฟิร์ม อารมณ์ดี ชีวีมีสุข ด้วยการปฏิบัติธรรม

24-10-2562

22 ปี TRSC ผู้นำด้านการรักษาภาวะสายตาผิดปกติ

การดำเนินธุรกิจโดยมุ่งเน้นผลประกอบการ และผลกำไรนั้นเป็นเรื่องปกติที่พบเห็นได้โดยทั่วไป แต่การดำเนินธุรกิจที่มุ่งเน้นความสุขของลูกค้าหรือผู้เข้ารับบริการ ควบคู่ไปกับความสำเร็จอย่างมีความสุขของบุคลากรนั้น อาจจะยังไม่พบเห็นได้มากนักในปัจจุบัน