ข่าวสาร TRSC

ข่าวสาร TRSC

TRSC ถือฤกษ์ดี ทำบุญเข้าสู่ปีที่ 20 ของความเป็นผู้นำด้านรักษาสายตาผิดปกติ

22-12-2559

คุณอำพันศรี ชันซื่อ พร้อมนายแพทย์เอกเทศ ชันซื่อ ผู้อำนวยการแพทย์ (แถวกลาง) ให้เกียรติเป็นประธาน ในพิธีทำบุญเลี้ยงพระของบริษัทฯ ในโอกาสเข้าสู่ปีที่ 20 ของ TRSC ศูนย์เลสิคนานาชาติ ที่คงความเป็นผู้นำ และเป็นสถานพยาบาลเอกชนเฉพาะทางด้านการรักษาสายตาผิดปกติแห่งแรกในประเทศไทย โดยมีทีมแพทย์ ผู้บริหาร พนักงาน ร้อยกว่าคน ร่วมงานบุญ และเลี้ยงฉลองในบรรยากาศที่แสนอบอุ่น ณ ชั้น 6 อาคารอื้อจือเหลียง ถนนพระราม 4