ข่าวสาร TRSC

ข่าวสาร TRSC

TRSC พาพนักงานร่วมโครงการอบรมประจำปีที่อุบลฯ

15-12-2560

วนิดา ชันซื่อ ประธานกรรมการบริหาร TRSC ศูนย์เลสิคนานาชาติ นำทีมผู้บริหาร และพนักงานกว่าร้อยชีวิต ไปร่วมโครงการอบรมประจำปี 2560 “ วิถีฅน..TRSC สู่ความสำเร็จอย่างมีความสุข ” เพื่อให้พนักงานได้สัมผัสกับวิถีชีวิตแบบธรรมชาติ ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง  เพื่อเสริมสร้างพลังความสุขของบุคลากร  และส่งต่อความสุขด้วยบริการจากใจแก่ผู้เข้ารับบริการ  เป็นเวลากว่าหนึ่งสัปดาห์  ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมพลาญข่อย จ.อุบลราชธานี เมื่อเร็วๆ นี้