ข่าวสาร TRSC

ข่าวสาร TRSC

เติบโตอย่างมั่นคงสู่มาตรฐาน ISO 9001:2015 ของ TRSC

05-02-2561

คุณสุชาติ เห็นสว่าง กรรมการผู้จัดการ TRSC ศูนย์เลสิคนานาชาติ (ที่ 7 จากขวา) ให้การต้อนรับ คุณสุกฤษ เดี่ยวสุรินทร์ ผู้ตรวจประเมินระบบคุณภาพ ISO  (ที่ 8 จากขวา)  จากทาง URS (United Registrar of Systems (Thailand) Limited)  ที่เข้ามาตรวจประเมินระบบคุณภาพการรับรองมาตรฐานสากลด้านการรักษา และบริการประจำปี  ซึ่ง TRSC ได้รับการพัฒนาอัพเกรดระบบคุณภาพให้เป็นไปตามมาตรฐานการรับรอง ISO 9001:2015  นับเป็นรางวัลแห่งความสำเร็จในการเป็นผู้นำด้านการรักษาสายตาผิดปกติมากว่า 20 ปี  และพร้อมส่งมอบการรักษา และบริการที่ดีให้กับผู้ใช้บริการต่อไป  ณ TRSC ศูนย์เลสิคนานาชาติ ชั้น 6 อาคารอื้อจือเหลียง เมื่อเร็วๆ นี้