ข่าวสาร TRSC

ข่าวสาร TRSC

TRSC เติบโตอย่างมั่นคงสู่มาตรฐาน ISO 9001:2015

30-03-2561

ได้รับการรับรองระบบคุณภาพตามมาตรฐานสากลด้านการรักษา และบริการ  ISO 9001:2015  อย่างเป็นทางการไปเรียบร้อย  สำหรับ TRSC ศูนย์เลสิคนานาชาติ  โดยคุณสุชาติ เห็นสว่าง กรรมการผู้จัดการ กล่าวว่า นับเป็นความภาคภูมิใจของบุคลากรทั้งองค์กร ที่มีการเติบโตอย่างมั่นคง และเป็นรางวัลแห่งความสำเร็จในฐานะผู้นำด้านการรักษาสายตาผิดปกติ ที่เป็นเลิศตลอด 21 ปีที่ผ่านมา พร้อมจะส่งมอบการรักษา และบริการที่ดีให้กับผู้ใช้บริการต่อไป