ข่าวสาร TRSC

ข่าวสาร TRSC

TRSC สร้างพลังทีม พลังบุญ พาพนักงานพิชิตวัดเขาวงพระจันทร์

05-09-2561

วนิดา ชันซื่อ ประธานกรรมการบริหาร TRSC ศูนย์เลสิคนานาชาติ  นำพนักงานกว่าร้อยชีวิตไปร่วมกิจกรรม “พลังทีม พลังบุญ ฅน..TRSC@ลพบุรี เป็นการพิชิตวัดเขาวงพระจันทร์ที่มีบันไดมากถึง 3,790 ขั้น  โดยขึ้นไปนมัสการรอยพระพุทธบาท และร่วมสวดมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล ซึ่งทั้งหมดเป็นการเสริมสร้างศักยภาพด้านพลังทีมให้กับพนักงาน และสร้างพลังบุญร่วมกัน ตามวิถี ฅน..TRSC สู่ความสำเร็จอย่างมีความสุข ณ จังหวัดลพบุรี เมื่อเร็วๆ นี้