ข่าวสาร TRSC

ข่าวสาร TRSC

TRSC พาพนักงานร่วมโครงการอบรมประจำปี 2561

10-10-2561

TRSC พาพนักงานร่วมโครงการอบรมประจำปี 2561 ที่ จ.อุบลราชธานี วนิดา ชันซื่อ ประธานกรรมการบริหาร TRSC ศูนย์เลสิคนานาชาติ นำทีมผู้บริหาร และพนักงานกว่าร้อยชีวิต ไปร่วมโครงการอบรมประจำปี 2561 “วิถีฅน..TRSC สู่ความสำเร็จอย่างมีความสุข” เพื่อเสริมสร้างพลังทีม พลังบุญ พลังความสุขให้กับบุคลากร เพื่อส่งต่อการบริการจากใจ แก่ผู้เข้ารับบริการ เป็นเวลากว่าหนึ่งสัปดาห์ ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมพลาญข่อย จ.อุบลราชธานี  เมื่อวันที่ 21 – 26 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา