ข่าวสาร TRSC

ข่าวสาร TRSC

TRSC พาพนักงานแอ่วเหนือ ร่วมกิจกรรมประจำปี 2019

05-02-2562

วนิดา ชันซื่อ ประธานกรรมการบริหาร TRSC ศูนย์เลสิคนานาชาติ นำทีมแพทย์ ผู้บริหาร และพนักงานกว่าร้อยชีวิต ไปร่วมกิจกรรมประจำปี 2019  “ม่วนอ๊ก ม่วนใจ๋ ฅน..TRSC แอ่วเหนือฮับลมหนาว @ ลำปาง ลำพูน เชียงใหม่” เพื่อเสริมสร้างพลังทีม และพลังบุญร่วมกัน ตามวิถี ฅน..TRSC สู่ความสำเร็จอย่างมีความสุข  ในโอกาสปีที่ 22 ณ จังหวัดลำปาง ลำพูน และเชียงใหม่ เมื่อเร็วๆ นี้