ข่าวสาร TRSC

ข่าวสาร TRSC

TRSC สร้างพลังทีม พลังบุญ ครอบครัวฅน..TRSC @ เขาคิชฌกูฏ

11-03-2562

วนิดา ชันซื่อ ประธานกรรมการบริหาร TRSC ศูนย์เลสิคนานาชาติ นำทีมผู้บริหาร พนักงาน พร้อมครอบครัวของพนักงาน กว่าสองร้อยชีวิต ไปร่วมกิจกรรม  “พลังทีม พลังบุญ ครอบครัวฅน..TRSC @ เขาคิชฌกูฏ” เพื่อเสริมสร้างพลังทีม และพลังบุญร่วมกัน ตามวิถี ฅน..TRSC สู่ความสำเร็จอย่างมีความสุข  ในโอกาสปีที่ 22 ณ เขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี เมื่อเร็วๆ นี้