ข่าวสาร TRSC

ข่าวสาร TRSC

แพทย์ TRSC เล่นดนตรีงานประชุมจักษุแพทย์ปี 2019

19-03-2562

ช่วงเช้าได้รับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยายในงานประชุมวิชาการจักษุแพทย์ 34th Asia-Pacific Academy of Ophthalmology Congress 2019 (APAO 2019) จัดโดย ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย ตกเย็น นพ.เอกเทศ ชันซื่อ ผอ.แพทย์ TRSC ก็เปลี่ยนลุคเป็นร็อกเกอร์หนุ่ม เอนเตอร์เทนจักษุแพทย์จากทั่วโลกที่มาเยือน ที่โรงแรมปาร์คนายเลิศ