ข่าวสาร TRSC

ข่าวสาร TRSC

TRSC พาผู้บริหารร่วมอบรมพิเศษที่อินเดีย

29-04-2562

วนิดา ชันซื่อ ประธานกรรมการบริหาร TRSC ศูนย์เลสิคนานาชาติ นำทีมผู้บริหาร ไปร่วมอบรมพิเศษในโอกาสปีที่ 22 กับกิจกรรมตามรอยพระพุทธองค์ ณ ดินแดนพุทธภูมิ แสวงบุญ 4 สังเวชนียสถาน” รวมถึงศาสนสถานสำคัญต่างๆ เป็นเวลาสิบวันเต็ม เพื่อเสริมสร้างพลังบุญ และพลังทีมร่วมกัน ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมวิถี ฅน..TRSC สู่ความสำเร็จอย่างมีความสุข ณ ประเทศอินเดีย เมื่อเร็วๆ นี้