ข่าวสาร TRSC

ข่าวสาร TRSC

จักษุแพทย์ TRSC รับเชิญเป็นวิทยากร งานประชุมวิชาการจักษุแพทย์ 34th

29-04-2562

จักษุแพทย์ TRSC ได้รับเชิญเป็นวิทยากร งานประชุมวิชาการจักษุแพทย์ 34th Asia-Pacific Academy of Ophthalmology Congress 2019 (APAO 2019)  จัดโดยราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย งานนี้มีจักษุแพทย์จากหลายประเทศเข้าร่วมฟังเป็นจำนวนมาก @ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิตติ์