ข่าวสาร TRSC

ข่าวสาร TRSC

TRSC ร่วมทำบุญกับมูลนิธิกระจกเงา ในโครงการ ยิ่งให้..ยิ่งสุข

01-10-2562

คุณสุชาติ เห็นสว่าง กรรมการผู้จัดการ (ที่ 2 จากซ้าย) พร้อมตัวแทนผู้บริหาร และพนักงานจาก TRSC ศูนย์เลสิคนานาชาติ  นำของใช้จำเป็น อาทิ เสื้อผ้า รองเท้า หนังสือ ของเล่นเด็ก อุปกรณ์เครื่องใช้ และเงินบริจาค  ทำบุญในโอกาส 22 ปี TRSC จากโครงการ “ยิ่งให้..ยิ่งสุข  ส่งต่อความสุขจากใจ ฅน..TRSC ปี 2”  เพื่อให้ผู้ด้อยโอกาส ในมูลนิธิฯ ได้นำสิ่งของไปใช้ประโยชน์ต่อไป  ซึ่งถือเป็นโครงการที่สนับสนุนกิจกรรมการเป็นผู้ให้ ของพนักงานในองค์กร และเป็นการตอบแทนสู่สังคม  โดยได้รับเกียรติจาก คุณสฤษดิ์ ถิรชาญชัย หัวหน้าโครงการแบ่งปันเพื่อการเปลี่ยนแปลง (คนกลาง) เป็นผู้รับมอบ ณ ชั้น 6 อาคารอื้อจือเหลียง ถนนพระราม 4 เมื่อเร็วๆ นี้