ข่าวสาร TRSC

ข่าวสาร TRSC

ทีมแพทย์ TRSC ร่วมงานประชุมวิชาการ 50 ปี จักษุรามาวิชาการ

09-01-2563

นายแพทย์เอกเทศ ชันซื่อ พร้อมด้วยทีมแพทย์ TRSC ไปเป็นวิทยากรกิตติมศักดิ์ งานประชุมวิชาการ 50 ปี จักษุรามาวิชาการ จัดโดย ภาควิชาจักษุวิทยา   คณะแพทยศาสตร์รามาธิบดี ม.มหิดล และงาน สัมมนา “RCOPT Meeting 2019” จัดโดย ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย คุณหมอ TRSC เก่งสุดๆ ไปเลยคร้า