จดหมายข่าว

08-05-2562 เดือนเมษายน

ฝุ่นตัวการ "ตาแห้ง"

อาการ “ตาแห้ง” ก็เป็นอีกหนึ่งอาการที่มักพบบ่อยในผู้ที่ต้องเผชิญกับมลภาวะเป็นพิษ ซึ่งสาเหตุของอาการตาแห้ง เกิดจากต่อมน้ำมันที่เปลือกตาทำงานผิดปกติ เนื่องจากต่อมนี้จะทำหน้าที่สร้างน้ำมัน ที่เป็นส่วนประกอบสำคัญของน้ำตา เพราะช่วยลดการระเหยของน้ำตา ช่วยในการหล่อลื่นดวงตา หากต่อมน้ำมันที่เปลือกตาทำงานผิดปกติแล้ว อาจเกิดการตาแห้ง ระคายเคือง แสบตา รู้สึกเหมือนมีสิ่งแปลกปลอมเข้าตา ตาสู้แสงไม่ได้ น้ำตาระเหยเร็ว เนื่องจากไม่มีชั้นน้ำมันมาเคลือบฟิล์มน้ำตาไว้นั่นเอง หากยังไม่ได้รับการรักษาอย่างถูกวิธีอาจเกิดปัญหาอื่นๆ ตามมาได้ อาทิ เป็นแผลที่กระจกตา การอักเสบของบริเวณผิวดวงตา

ดูจดหมายข่าว